Sponset
Viktig å forstå rettslige konsekvenser av cyber-trusler
– Vi ser en økende etterspørsel etter juridisk ekspertise innen cyber-beredskap og håndtering av cyber-trusler, forteller Christopher Sparre-Enger Clausen, partner i advokatfirmaet Thommessen. – I senere år har vi sett en voldsom vekst i skadevare- og ransomware-angrep, der kriminelle opererer i et profesjonelt økosystem, med det mørke nettet som markedsplass. Angrep som dette kan i … Continued
Sponset
Trygge trafikkmiljø er avgjørende for å nå nullvisjonen
I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet på en nullvisjon. Målet er med andre ord ganske enkelt: På norske veier skal det ikke skje ulykker der personer blir hardt skadde eller mister livet. – Nullvisjonen er både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemer, transportmidler og regelverket … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhet og sårbarhet i en digital og uforutsigbar verden
Sikkerhet og sårbarhet er velkjente tema, men er enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital, sammenkoblet og uforutsigbar. Forskjellige typer informasjon fra flere kilder lagres og behandles, og tilgangen til informasjonen deles via mange kanaler der det tidligere bare var en vei inn. Bruk av eksterne leverandører og tjenester, gjerne spredd over … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Evne til totalforsvar
Vi må ha evne til å verne om våre verdier som er viktige for nasjonal sikkerhet, også når tilliten i samfunnet og hva som er sant og ikke sant utfordres. I den mest utfordrende krisen Norge har stått overfor siden andre verdenskrig – koronapandemien – la regjeringen nylig fram sitt forslag til ny langtidsplan for … Continued
Sponset
Fingeravtrykk som våpen mot cyberangrep
80 prosent av alle cyberangrep skyldes svake eller stjålne passord. Derfor er nye og avanserte innloggingsmetoder kritisk viktige. Et norsk selskap leder an i utviklingen. Cybersikkerhet blir stadig viktigere for bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Hackernes metoder er mer sofistikerte, og faren for datatyveri, sabotasje og spionasje akselerer som følge av økende geopolitiske uro. Angrep gjør … Continued