Sponset
– God datasikkerhet starter med folk
Man kan ha mange tekniske barrierer og avanserte sikkerhetssystemer, men allikevel oppleve at datasikkerheten brister på grunn av menneskelige feilvurderinger. Experis ønsker å bistå små og mellomstore selskaper med sikkerhet, og har derfor utviklet en tjeneste som bidrar til å øke kunnskapen og forståelsen rundt datasikkerhet blant de ansatte.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Økt trusselbilde mot kommunene
De fleste IT-systemer, deriblant kommunale systemer, har sårbarheter og svakheter som gjør at uvedkommende kan snike seg inn. Overflytting fra datasenter til skybaserte tjenester skaper nye, sårbare situasjoner. Det samme gjør ansatte som jobber fra hjemmekontor.