Samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhet og sårbarhet i en digital og uforutsigbar verden
Sikkerhet og sårbarhet er velkjente tema, men er enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital, sammenkoblet og uforutsigbar. Forskjellige typer informasjon fra flere kilder lagres og behandles, og tilgangen til informasjonen deles via mange kanaler der det tidligere bare var en vei inn. Bruk av eksterne leverandører og tjenester, gjerne spredd over … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi er totalberedskapen!
Verden har blitt mer uforutsigbar. Vi har opplevd ekstremvær i nærområdene våre, det er krig i Europa, dyrtiden kjennes på kroppen og vi har nettopp gått gjennom en pandemi. Alt dette er ulike typer krise, og skal vi fortsette å være et trygt samfunn må vi være forberedt på at dette er situasjoner som i … Continued
Sponset
Digital infrastruktur gir bedre mobilitet
Konsulentselskapet Knowit er sentral i Norges arbeid for å nå målet om nullutslipp innen 2030, med bidrag til å effektivisere og tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for norske brukere. – Med 1000 ansatte i Norge, hvorav mange unge, brenner vi for bærekraft. På transport- og mobilitetsfeltet, så vel som andre områder, leverer vi digital infrastruktur, brukt i tjenester de … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunene jobber for trygge og sikre lokalsamfunn
Alle norske kommuner kartlegger risiko og sårbarhet for å forebygge uønskede hendelser og bygger opp beredskap og evne til å håndtere kriser. Vi vet aldri når en situasjon kan oppstå. Det er kommunen som sørger for at innbyggerne kan leve trygt. Flom, skred, branner, klimaendringer med mer ekstremvær, er noen av de mange krisene kommunen … Continued
Sponset
Datasikkerhet – Et lederansvar
Små og mellomstore bedrifter er populære mål for cyberkriminelle, fordi det er der sikkerheten er svakest. Cybersikkerhet er et ledelsesansvar, mener Ronny Stavem, CEO & Head of Digital Security Services hos Dunamis Technology i Halden. – Det er mye sannhet i det loslitte uttrykket at ingenting blir bedre enn det svakeste leddet. Og i mange … Continued