Skip to main content
Samfunnssikkerhet og beredskap

Sikkerhet og sårbarhet i en digital og uforutsigbar verden

Sikkerhet og sårbarhet er velkjente tema, men er enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital, sammenkoblet og uforutsigbar. Forskjellige typer informasjon fra flere kilder lagres og behandles, og tilgangen til informasjonen deles via mange kanaler der det tidligere bare var en vei inn. Bruk av eksterne leverandører og tjenester, gjerne spredd over … Continued
Sponset

Sikrer samfunnskritiske funksjoner

Både Tolletaten og Norsk helsenett SF er blant de samfunnskritiske aktørene som satser på GlobalConnect for driftssikker og robust IT-infrastruktur. Det har de tjent på. Konsernet tilbyr markedsledende løsninger innen nettverk, IT-sikkerhet, sky og telefoni.  – For oss er velfungerende IKT avgjørende. Samfunnsoppdraget vårt er å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. … Continued
Sponset

Avarn Security lanserer nye tjenester som styrker den totale sikkerhetsleveransen

Sikkerhetsbransjen står i et paradigmeskifte. Det er krevende for de fleste virksomheter å holde tritt med et skiftende risikobilde, raskere teknologisk utvikling, strengere lovverk og stadig mer sofistikerte cyberangrep. – Dette har skapt stor interesse for Avarn Securitys nye sikkerhetsløsning Umbrella. Tjenesten leveres med en plattform og infrastruktur som gir sikker og trygg kommunikasjon mellom kundenes sikkerhetsanlegg … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap

Slutt på dugnad og valgfag

Vi har lagt bak oss en sommer hvor vi har opplevd en rekke digitale angrep på norske bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Store deler av norsk forvaltning – blant annet tolv norske departement – ble utsatt for datainnbrudd.  Trusselbildet mot norske virksomheter og myndigheter er økende og preges av et offensivt Kina og et ustabilt Russland. … Continued
Sponset

Et nytt, Smart sikkerhetssystem skal forhindre drukningsulykker

Det nye EyeD systemet som er utviklet av det norske selskapet Dimeq, kan bli et viktig redskap i kampen mot dødsulykker til havs. Yrkesfiskerne har Norges farligste yrke. Ikke noe annet yrke registrerer flere årlige dødsfall. Dette ønsker Dimeq å gjøre noe med. Med det nyutviklede EyeD systemet ønsker de å redusere dødsstatistikken på havet.  … Continued