Peggy Heie
digital sikkerhet
Dette er de største digitale truslene i 2020 … og slik sikrer du deg mot dem
Selv om flere av truslene er de samme, blir de digitale angrepene stadig flere, mer målrettede og avanserte. Slik sikrer du deg best mot de største digitale truslene i 2020.