Samfunnssikkerhet og beredskap
Digitale hendelser må det øves på!
Informasjon fra medlemmer og samarbeidspartnere tilsier at kommuner og fylkeskommuner øver for lite på håndtering av digitale hendelser og kriser. Det er en situasjon det er viktig å gjøre noe med. I etterkant av det digitale angrepet på Østre Toten har NTNU ved forsker Grethe Østby, gitt ut en forskningsrapport som påpeker konkrete læringspunkter som … Continued
Sponset
Du er ikke så spesiell som du tror
Cybersikkerhet er viktigere enn noen gang. Flere og flere bedrifter blir rammet av cyberangrep, noe som kan få fatale konsekvenser for den som blir rammet. Å få på plass grunnleggende cybersikkerhet trenger, ifølge Amesto Fortytwo, verken å koste en formue eller være komplisert. Man må bare tenke smart. Mange bedrifter kvir seg for å ta … Continued
Sponset
Sikker ledelse – fra et forretningsperspektiv
Cyberangrepene har tredoblet seg siden 2019, og lite tyder på at det avtar. Konsulentselskapet Habberstad har i tiår bistått store norske virksomheter med digitaliserings- og endringsprosesser. Nå styrker de sitt sikkerhets-team med erfarne konsulenter som ser på informasjonssikkerhet fra et forretnings- og ledelsesperspektiv. Leiv Jostein Hovda Skaug er fagansvarlig for informasjonssikkerhet i Habberstad. Skaug har … Continued
Sponset
Ruster opp sikkerheten for mobil arbeidsstyrke: Passordfri hverdag, høyere sikkerhet og raskere tilgang – en realitet i Trondheim Kommune
Ansatte i Trondheim kommune erstatter datamaskinen med mobiltelefon på flere bruksområder, og kommunen er over på Helseplattformen. Bruk av passord på både PC og mobile flater er fjernet ved hjelp av sikker autentisering fra Buypass. Teknologien støttes av Apple, Google og Microsoft, med flere. Løsningen baseres på åpne standarder og FIDO2 teknologi, og tilrettelegger for … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommune-Norge har en tøff oppgave når de skal ivareta personvernet til ansatte og innbyggere
Stort press rundt digitalisering og innovasjon av kommunale tjenester medfører ofte at hensynet til personvern og informasjonssikkerhet havner i andre rekke, sier daglig leder i KiNS, Harald Torbjørnsen I skolen har man i mange år vært opptatt av digitalisering, men man har kanskje ikke har hatt god nok helhetlig tilnærming, eller hatt god nok kunnskap … Continued