Samfunnssikkerhet og beredskap
Bruker matte til å forutse hvor giftskyen blåser
FFI forsker på et system som på under ett sekund kan fortelle hvilke deler av Oslo som bør evakueres når det skjer en ulykke.