Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Beredskap i verdensklasse
Sponset

Hvor godt forberedt er virksomheten din på kriser og uforutsette hendelser? Det fins aktører som kan hjelpe.

Nordic Crisis Management bistår, og har oppdrag for, virksomheter som inngår i totalberedskapen, som totalforsvars-øvelser.

– Her har vi rådgivere med sikkerhetsklarering, som gjør at vi kan ta oppdrag gradert i henhold til Sikkerhetsloven. Vi tilbyr tjenester innen beredskap, sikkerhet og kriseledelse, som omfatter alle typer risikoanalyser, planverk, kompetansebygging og øvelser, forteller administrerende direktør Herbert Francke.

Herbert Francke

Administrerende direktør i Nordic Crisis Management

Selskapet har utviklet sitt eget digitale krisestøtteverktøy, basert på egne modeller for beredskap og kriseledelse, har sin egen beredskapsorganisasjon, og inngår i den stående beredskapen til flere av kundene.

RSO-sertifisert

– Vi har holdt på siden 2002, med ansatte og faste kunder over hele Norge, i Sverige og i Danmark. Vi er også eneste selskap som er sertifisert som RSO (Recognised Security Organisation) i alle tre land. Ellers er jeg ganske sikker på at vi er det selskapet i Norden som leverer flest øvelser per år, fra enkle table top-øvelser, til komplekse fullskala-øvelser. Det kan involvere flere hundre deltagere, der for eksempel nødetatene og media deltar, fortsetter Francke.

– Vi er en liten organisasjon, med 18 fast ansatte, men har solide samarbeidspartnere innen krisekommunikasjon, sikkerhet og psykologi, som gjør at vi kan påta oss store oppdrag over lang tid.

Foto: NCM

Grundige analyser

Nordic Crisis Management-sjefen forteller videre at de utfører risikoanalyser, utarbeider planer og legger til rette for øvelser.

– Risikoanalyser er blitt et samlebegrep for en rekke forskjellige analyser, som har til hensikt å kartlegge sårbarheter og mangler, og vi foreslår tiltak for å minimalisere dem. Noen bygger på rene myndighetskrav eller fastsatte standarder, mens andre er skreddersydd etter kundens ønske og formålet med analysen. Dette gjelder også planverkene, der vi kontinuerlig utarbeider sikrings-, sikkerhets-, beredskaps-, kontinuitets- og kriseplaner til forskjellige formål. Her har vi folk som jobber sammen om utvikling av planverkene, og som kvalitetssikres av andre, før planene sendes kunden, forklarer han, og det ligger svært grundig arbeid bak:

– Når vi går inn i oppdrag, har vi maler for planlegging, med sjekklister som sikrer at vi treffer behovene, og kan lage et opplegg som gir optimal kost/nytte-effekt. For de store øvelsene tar vi ut en prosjektleder, som, sammen med kunden og andre deltagere, gjennomfører en planprosess som munner ut i en dreiebok, et øvelsesdirektiv og eventuelt et opplegg for markører. Etter øvelsene lager vi alltid en øvelsesrapport, med anbefaling om tiltak.

Nordic Crisis Management leverer alt i beredskapsøvelser, fra enkle table top-øvelser, til komplekse fullskalaøvelser.

Les mer på nordic-crisis.com

Av Jarle Petterson

Next article