Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Ønsker du å bli kaptein, pilot eller ingeniør?
Sponset

Sjekk ut studiene ved UiT!

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT tilbyr en rekke studieprogrammer på både bachelor og masternivå innenfor spennende fagfelt som luftfart, nautikk, havteknologi, bærekraftig teknologi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Bærekraftig teknologi, ingeniør – bachelor

Er du interessert i å utvikle grønn teknologi og fornybar energi for å skape en mer bærekraftig verden? Studiet kan lære deg blant annet hvordan vann- og avløpsvannteknologi, ressursforvaltning, design og drift av miljøteknologi kan gjøres mer bærekraftig. Dette er et raskt voksende område som gir deg mange nye og spennende jobbmuligheter.

Nautikk – bachelor

Har du lyst å jobbe for eksempel som offiser på offshore konstruksjonsfartøy eller som navigasjonsoffiser i sjøforsvaret? Studiet tilbyr undervisning i en høyteknologisk simulator og på universitets egne båter får du mulighet til en maritim karriere både til havs og på land. Dette studiet er for deg som ønsker å satse på en karriere innen skipsfart.

Foto: UiT
Foto: UiT
Foto: UiT

Havteknologi, ingeniør – bachelor

Vil du jobbe med havbruk, i servicenæring eller shipping, som konsulent eller i offentlig administrasjon i forbindelse med havforvaltning for eksempel, er dette studiet for deg. Havet er det som gir de største verdiene i Norge, og vi må være flinke til å bruke det effektivt og bærekraftig. Til det trenger vi gode ingeniører og folk som kan bidra til en bruk av havet som vil være bærekraftig langt inn i fremtiden. Det meste som foregår i havet, er avhengig av teknologi. Dette gjelder alt fra fisk vi henter opp, fisk som vi oppdretter, skip som frakter last og passasjerer, havvind, «offshore» aktivitet osv. Dette studiet gjør deg i stand til å bli med på å utvikle denne teknologien og ta vare på verdiene våre.

Studiet har tre spesialiseringer: havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart.

Har du et relevant fagbrev så kan du søke deg til studiet gjennom y-vei.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre

Luftfartsfag – bachelor

Drømmer du om å bli pilot? Dette studiet er Norges eneste offentlig finansierte pilotutdanning og gir deg en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Studiet gir bachelorgrad i tillegg til CPL-sertifikat. Utdanningen er utviklet i samarbeid med luftfartsbransjen og møter bransjens krav til fremtidige piloter. Plasseringen i Nord-Norge gir unik flyopplæring i arktiske forhold.

Droneteknologi, ingeniør – bachelor

Synes du droner og teknologi er spennende? Droneteknologi er en praktisk og allsidig ingeniørutdanning hvor du både lærer å fly droner som en profesjonell dronepilot, og du lærer om de tekniske systemene som får droner til å fungere.

Luftfartsvitenskap – master

Dette er en profesjonsrettet utdanning for flygere med fokus på teknologi og operasjonell sikkerhet i luftfart. Studiet er utviklet i samarbeid med viktige aktører i luftfartsbransjen.

Institutt for teknologi og sikkerhet

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, bærekraftig teknologi, samfunnssikkerhet og beredskap, les mer om studiene våre nedenfor. Instituttet har ca. 550 studenter, hvorav ca. 50 er pilotstudenter på Bardufoss og ca. 150 studerer internasjonal beredskap i Harstad/Fjelldal.

Next article