Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Avarn Security lanserer nye tjenester som styrker den totale sikkerhetsleveransen
Sponset

Sikkerhetsbransjen står i et paradigmeskifte. Det er krevende for de fleste virksomheter å holde tritt med et skiftende risikobilde, raskere teknologisk utvikling, strengere lovverk og stadig mer sofistikerte cyberangrep.

– Dette har skapt stor interesse for Avarn Securitys nye sikkerhetsløsning Umbrella. Tjenesten leveres med en plattform og infrastruktur som gir sikker og trygg kommunikasjon mellom kundenes sikkerhetsanlegg og Nordens mest avanserte alarmstasjoner, sier CIO i Avarn Security, Tom Krohn. 

Tom Krohn

CIO, Avarn Security

Umbrella øker tryggheten 

Ved å abonnere på en Umbrella løsning får kundene en fordel av Avarn Securitys kunnskap og kompetanse.

– Vi sørger for at utstyret alltid er oppdatert og fungerer, enten det gjelder fysisk sikring, adgangskontroll eller avansert kameraovervåking. All kommunikasjon mellom våre sentrale servere går via vårt eget private og krypterte nettverk, fra kortleseren eller kameraet ute på anlegget, og hele veien til våre døgnbemannede alarmstasjoner, sier Customer Solution Manager, Magnus Westre.

– Med vår Umbrella satsning er kundene alltid godt rustet til å gå fremtiden i møte. Tjenestene utfordrer og effektiviserer de tradisjonelle sikkerhetsleveransene, samler verdifull data, og bidrar til at vi kan jobbe mer prediktivt. Dette sørger for at vi til enhver tid tilbyr en riktig og skreddersydd sikkerhetsleveranse i forhold til det aktuelle risikobildet, samtidig som vi sikrer en unik brukeropplevelse, sier Salgsdirektør i Avarn Security, Øyvind Eng.

Avarn Security

Vi trygger mennesker og verdier

Strategisk satsning

Tjenesten Umbrella er en viktig del av strategien til Avarn Security. Tjenesten er et resultat av et innovativt og spennende utviklingsprosjekt der formålet har vært å utfordre vekterbransjen til å legge til rette for og ta i bruk digitale verktøy som også etterlater seg et grønnere fotavtrykk. 

– Umbrella er et samspill mellom digitalisering og innovasjon som utvikler tradisjonelle tjenester og gir oss nye muligheter til å jobbe mot både våre og kundenes miljømål, sier Krohn.

Avarn Security leverer ikke bare et tradisjonelt adgangs- eller kamerasystem, men hjelper også kundene med sikkerhetsog driftseffektiviseringsbehov. 

Avarn Security ivaretar de kundene som ønsker én leverandør og som tar ansvar for hele verdikjeden innenfor sikkerhet.

Avarn Security er en ledende norskeid sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter i hele Norden med nærmere 18 000 medarbeidere.

For å øke din totalsikkerhet, ta kontakt med vårt fagteam på [email protected]

Les mer på avarnsecurity.no

Next article