Sponset
Stadig økende trusselbilde i samfunnet: – Vi vil bidra til trygghet
Trusler kan komme i mange former, som ulykker, kriminelle handlinger, pandemi, flom og dataangrep. Sikkerhetsledelse kan bistå både private og det offentlige virksomheter med beredskapstiltak og trening – samt oppfølging 24/7.   Trusselbildet i Norge og samfunnet generelt er i stadig endring – blant annet innen ulykker og kriminelle handlinger. De siste årene har Norge også vært preget av krisehåndtering, som pandemi, … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi er totalberedskapen!
Verden har blitt mer uforutsigbar. Vi har opplevd ekstremvær i nærområdene våre, det er krig i Europa, dyrtiden kjennes på kroppen og vi har nettopp gått gjennom en pandemi. Alt dette er ulike typer krise, og skal vi fortsette å være et trygt samfunn må vi være forberedt på at dette er situasjoner som i … Continued