politiaksjon
Utdanning
Etter- og videreutdanninger med fokus på samarbeid mellom nød- og beredskapsaktørene
Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og direktoratene for nødetatene samarbeider om etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Målet er å gi kompetanse og styrke samarbeidet mellom aktørene.