Samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhet og sårbarhet i en digital og uforutsigbar verden
Sikkerhet og sårbarhet er velkjente tema, men er enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital, sammenkoblet og uforutsigbar. Forskjellige typer informasjon fra flere kilder lagres og behandles, og tilgangen til informasjonen deles via mange kanaler der det tidligere bare var en vei inn. Bruk av eksterne leverandører og tjenester, gjerne spredd over … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi er totalberedskapen!
Verden har blitt mer uforutsigbar. Vi har opplevd ekstremvær i nærområdene våre, det er krig i Europa, dyrtiden kjennes på kroppen og vi har nettopp gått gjennom en pandemi. Alt dette er ulike typer krise, og skal vi fortsette å være et trygt samfunn må vi være forberedt på at dette er situasjoner som i … Continued