Sponset
Åpenhetens dilemma
Ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) utøves forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. NTNU IIK tilbyr studieprogrammer på doktor-, master-, og bachelorgradsnivå innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. NTNUs Center for Cyber and Information Security, NTNU CCIS, er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i cybersikkerhet. Her forskes det på hvordan … Continued
Sponset
Hvordan kan vi bedre forstå det digitale trusselbildet?
mnemonic bruker mer enn 30 000 timer i året på å håndtere hendelser knyttet til digitale angrep. Et team på omtrent 100 ansatte, alle med svært spesialiserte roller, står til enhver tid klar til å gripe inn dersom en kunde blir utsatt for et digitalt angrep. Hendelser som disse lar seg sjeldent håndtere i løpet … Continued