Sponset
Viktig å forstå rettslige konsekvenser av cyber-trusler
– Vi ser en økende etterspørsel etter juridisk ekspertise innen cyber-beredskap og håndtering av cyber-trusler, forteller Christopher Sparre-Enger Clausen, partner i advokatfirmaet Thommessen. – I senere år har vi sett en voldsom vekst i skadevare- og ransomware-angrep, der kriminelle opererer i et profesjonelt økosystem, med det mørke nettet som markedsplass. Angrep som dette kan i … Continued
Sponset
Trygge trafikkmiljø er avgjørende for å nå nullvisjonen
I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet på en nullvisjon. Målet er med andre ord ganske enkelt: På norske veier skal det ikke skje ulykker der personer blir hardt skadde eller mister livet. – Nullvisjonen er både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemer, transportmidler og regelverket … Continued