Skip to main content
Samfunnssikkerhet og beredskap

Bedre samarbeid = bedre beredskap

Norges beredskap mot kriser og uønskede hendelser bygger på at vi alle har et ansvar for å bidra. Å trygge landet og bygge en god beredskap er ikke bare det offentliges oppgave – det er alles. En ny virkelighet med flere sikkerhetstrusler tilsier langt større oppmerksomhet om samfunnssikkerhet enn tidligere. Klimaendringer og en kompleks og … Continued
Sponset

Forebygger ekstremværskader sammen

Klimaendringene gir oss mer og kraftigere nedbør. Fagmiljøene vet mye om hvordan vi kan forebygge skader, men må samarbeide på tvers hvis det skal nytte. – Fagfolkene våre er pådrivere for å utvikle ny teknologi og nye produkter som trengs i fremtidens klima, sier Sigrid Strand-Hanssen, regionleder Øst i Asplan Viak. I tillegg til et … Continued