Digital sikkerhet
Ønsker å vite mer om hybride angrep i næringslivet
Før jul gjennomførte Næringslivets Sikkerhetsråd en undersøkelse i privat og offentlig sektor om hybride angrep. I overkant av 350 respondenter ga sine svar og nå foreligger resultatene. Essensen i det fagmiljøene kaller «hybride angrep», er at angriperne benytter flere samtidige virkemidler, at det ofte er vanskelig å få øye på sammenhengen mellom dem og det … Continued
Samfunnssikkerhet og beredskap
Evne til totalforsvar
Vi må ha evne til å verne om våre verdier som er viktige for nasjonal sikkerhet, også når tilliten i samfunnet og hva som er sant og ikke sant utfordres. I den mest utfordrende krisen Norge har stått overfor siden andre verdenskrig – koronapandemien – la regjeringen nylig fram sitt forslag til ny langtidsplan for … Continued