Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Forebygger ekstremværskader sammen
Sponset

Klimaendringene gir oss mer og kraftigere nedbør. Fagmiljøene vet mye om hvordan vi kan forebygge skader, men må samarbeide på tvers hvis det skal nytte.

– Fagfolkene våre er pådrivere for å utvikle ny teknologi og nye produkter som trengs i fremtidens klima, sier Sigrid Strand-Hanssen, regionleder Øst i Asplan Viak.

Sigrid Strand-Hanssen

Regionleder Øst i Asplan Viak

I tillegg til et klima i endring, fører urbanisering og nedbygging av naturområder til økt press på avløpssystemer og vassdrag. For å forebygge skader trengs det høy kompetanse på flere fagfelt, og at ekspertene samarbeider på tvers. Asplan Viak har et stort spekter av fagfolk som kan bidra til gode løsninger som demper risikoen for skader fra ekstremvær. For et byggeprosjekt er det viktig at eksperter innen byggeteknikk, bygningsfysikk, overvann med flere kobles tett sammen med arkitekten, slik at løsningene de velger i byggene er varige, også med en tøffere klimabelastning.

– Vi kan møte økt ekstremvær med å bygge på de riktige stedene, ha gode systemer for avrenning over og under bakken, og sørge for robuste bygg som tåler de ekstra påkjenningene, sier Sigrid Strand-Hanssen.

– Må tenke på flom tidlig 

Det er opp til kommunene å ta beslutningene om hvor det skal bygges, men rådgiverne på planfag har mye å bidra med når planene skal utformes. Asplan Viak har bygd opp en modell for Drammen kommune som både inneholder planforslaget for et område, samtidig som den viser flomforhold, avrenning, lokalklima med mer. Informasjonen finnes parallelt i webkart og 3D-modell på web.

– Regelverket bør nok stille strengere krav til risikovurdering, også med tanke på klimaendringer, i alle byggesaker. Men det viktigste er at innsikten kommer inn tidlig nok til å være med i beslutningsgrunnlaget til en utvikler eller i reguleringsplaner og kommuneplaner, sier Strand-Hanssen.

Det stadig mer ekstreme været vi står overfor krever at vi rådgivere er løsningsorienterte og samarbeider på tvers av fagene våre.

Naturbaserte løsninger for vann

I allerede tettbebygde områder har vannet få steder å gjøre av seg etter styrtregn. Kommunene mangler ofte finansieringen til å gjøre endringer og tiltak som ruster dem for et fremtidig klima.

– Vårt bidrag blir ofte å hjelpe kommuner og interessenter med å komme sammen og finne løsninger basert på modellene og fagkunnskapen vår. De siste årene har trenden gått mot å spille mer på lag med naturen i håndteringen av overvann, sier Strand-Hanssen. 

Asplan Viak

Et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag.

Blågrønt tak tar unna regnet

For å unngå å legge mer press på et allerede overbelastet overvannssystem blir det ofte stilt krav om å håndtere overvann på egen tomt. Vega scene i Oslo hadde en tomt med begrenset plass og var omgitt av harde flater, midt i Oslo sentrum. Løsningen kom på taket.

– Taket på Vega Scene er et vellykket eksempel på et blågrønt tak som håndterer overvann, og samtidig styrker det biologiske mangfoldet. Løsningen på taket koster om lag halvparten av hva en tradisjonell, nedgravd overvannsløsning ville kostet, så dette er vinn-vinn, sier Strand-Hanssen.

Det blågrønne taket er det første av sitt slag i Norge, og Asplan Viak forsker nå på taket i samarbeid med NVE og NIBIO for å kunne høste erfaringer til fremtidige prosjekter.

–Vi skal fortsette å være tydelige på de faglige rådene våre til kunder som utvikler og tar beslutninger i samfunnet, sier Strand-Hanssen.

Dette er Asplan Viak

– Vi er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan-, arkitektur- og ingeniørfag.
– Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet, og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert.
– Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig.
– Asplan Viaks kompetanse finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, med om lag 1250 medarbeidere fordelt på 32 kontorer.

Les mer på asplanviak.no

Av Bente Bang Ødegård

Neste artikkel