Skip to main content
Digital sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmåned – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Hva betyr det egentlig for landets mange små virksomheter? Og hvordan bidrar nasjonal sikkerhetsmåned til å hjelpe norske virksomheter med å sikre digitaliseringen? De aller fleste norske virksomheter bruker ett eller flere datasystemer i sin daglige drift. Dette kan være alt fra sosiale medier, flåtestyring, … Continued
Digital sikkerhet

Sikker digitalisering krever en bevisst og systematisk tilnærming

I vårt moderne samfunn er vi alle kjent med, og svært ofte entusiastiske over, de nye mulighetene som skapes gjennom digitalisering.  Mange virksomheter tar i bruk ny og avansert teknologi og digitaliserer sine prosesser. Automatisering gjør sitt inntog på mange nye arenaer og vi finner stadig nye, spennende anvendelsesområder. Endringstakten er høy, «time-to-market» er viktig … Continued
Digital sikkerhet

Er din organisasjon rustet til kamp mot cyberangrep?

Det er de små og mellomstore bedriftene som er mest sårbare overfor cyberangrep. I verste fall kan de miste alle sine data, og i ytterste konsekvens også gå konkurs som følge av dette. – Norge er en digitalt moden nasjon hvor vi integrerer digitale løsninger i hverdagslivene, og i yrkeslivene våre, på stadig nye områder. … Continued
Digital sikkerhet

Enorm økning i antall dataangrep

Den siste tiden har det er vært en eksplosiv økning i antall dataangrep mot bedrifter over hele kloden. Også norske bedrifter rammes, stadig oftere – og hardere.
Studenter
Utdanning

Studier i informasjonssikkerhet åpner mange dører

NTNU på Gjøvik tilbyr studier i Information Security, studier som gir mange valgmuligheter og hvor de nyutdannede nærmest er garantert jobb i et hett arbeidsmarked.