Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Et nytt, Smart sikkerhetssystem skal forhindre drukningsulykker
Sponset

Det nye EyeD systemet som er utviklet av det norske selskapet Dimeq, kan bli et viktig redskap i kampen mot dødsulykker til havs.

Yrkesfiskerne har Norges farligste yrke. Ikke noe annet yrke registrerer flere årlige dødsfall. Dette ønsker Dimeq å gjøre noe med. Med det nyutviklede EyeD systemet ønsker de å redusere dødsstatistikken på havet. 

– I årene 2000-2019 ble det i fiskeflåten registrert 143 personer som falt over bord, og 94 av de er omkommet. Så sannsynligheten for å overleve om man faller over bord, den er liten. Hadde det skjedd i en industri på land hadde bedriften blitt nedstengt på dagen, sier Audun Bakke, medeier, styremedlem og HSE Manager i Dimeq. 

Audun Bakke

Medeier, styremedlem og HSE Manager i Dimeq

Et armbånd som redder liv

Dimeq sikkerhetssystem er basert på et armbånd med ulike sensorer som lokaliserer mannskapet om bord på skip eller oljeplattformer.

– EyeD har realtids-posisjonering, automatisert realtids-deteksjon av mann over bord og automatiserer alle registreringsprosesser som mønstring av mannskap om bord, sier administrerende direktør i Dimeq, Ronny Bakke.

Ronny Bakke

Administrerende direktør i Dimeq

Dersom en person skulle falle over bord, vil det utløse en alarm. Dermed vil man kunne sette i gang redningsaksjon med en gang. Dette vil øke sjansen for å redde liv.

– Det er ikke lenge siden vi hadde to tilfeller med mann over bord i Barentshavet, men hvor ingen visste at noen hadde falt over bord før det hadde gått flere timer. I slike tilfeller hadde de fått alarm med det samme noen falt over bord, dersom de hadde benyttet EyeD systemet, og muligheten for å bli reddet ville vært atskillig større, sier Audun Bakke. 

Realtidsposisjonering av personell er knyttet til nødsituasjoner som brann eller grunnstøting der systemet aktiveres ved en nødalarm. Under en evakuering må kapteinen ha realtids-oversikt over mannskap og gjester dersom dette lar seg gjøre, men utenom det er systemet ikke et overvåkingssystem. 

Ronny Bakke jobber med maskinvaren til sikkerhetssystemet. Foto: Dimeq

Panikknapp

På armbåndet finnes det også en panikknapp. Knappen gjør det mulig for mannskapet selv å utløse en nødalarm dersom en farlig situasjon skulle oppstå og man trenger å varsle noen.

– Armbåndet har toveiskommunikasjon, så det er også mulig å sende et vibrasjons og lyssignal fra broen ut til armbåndet. Når mannskapet mottar signalet, skal de kontakte broen umiddelbart. Dette vil gjøre det enklere og raskere å kontakte mannskapet spesielt på store fartøy. 

Nullvisjon til havs

Timingen for dette produktet kunne ikke vært bedre. 

– Det er nettopp gjort et stortingsvedtak om nullvisjon, og etter hva vi forstår er den ballen nå spilt over til Sjøfartsdirektoratet. De skal utarbeide tiltak som skal innføres for å oppnå nullvisjonen, sier Audun Bakke.

Han mener at armbåndet basert på EyeD-systemet har flere funksjoner som kan være gode tiltak for å imøtekomme denne nullvisjonen.

Unik kommunikasjonsplattform 

Da Dimeq først begynte å jobbe med sikkerheten til havs, skjønte de fort hvorfor det ikke var blitt utviklet tilsvarende systemer tidligere. Problemet var kommunikasjonen internt ombord i et stålmiljø som vanskeliggjør trådløs kommunikasjon.  

– Så begynte vi å forske på hvordan vi skulle gjøre dette, og fant en helt unik måte å gjøre det på. Vi bruker det elektriske nettverket ombord i skipet til å sende data på, og da unngår vi å installere ekstra kabling, sier Ronny Bakke. 

Dette kombinerer de med en Wi-Fi-Mesh radioteknologi, og dermed er det mulig å ha kommunikasjon i hele båten, uten store installasjoner.

– Vi har utviklet en unik kommunikasjonsplattform nesten uten kabling og med høy hastighet, sier Ronny Bakke.

Digitalisering åpner for nye muligheter

– Så vidt vi vet så er vi de første til å bruke det elektriske nettverket ombord på et fartøy til å sende data på denne måten, sier Ronny Bakke.

Den nye teknologien vil gjøre det mulig å utvikle smarte fartøy og smart sikkerhet. Dermed vil det bli mulig å analysere og bruke kunstig intelligens til å designe bedre båter i fremtiden og forstå hvordan mannskapet beveger seg.

– Digitalisering av smarte båter åpner opp for enorme muligheter: fjernstyrte medisinske operasjoner om bord, holde styr på lasten, forebygge brann og holde kontroll på farlig gods. Dette kan gjøre det mindre risikabelt og mer effektivt. Man sparer penger på å ha full kontroll på ting, sier Lars Johan Frigstad, arbeidende styreformann i Dimeq.

Selskapet opplever nå økt oppmerksomhet fra media og fra ulike kunder og samarbeidspartnere. Spesielt ser vi interesse fra fiskerifartøy, oppdrettsnæringen, vindmøller og offshore. 

– PGS har vært en svært god samarbeidspartner i utviklingen av systemet vårt, og første installasjon på et stort seismikkskip er ventet i løpet av året. Kongsberg Innovasjon er en av våre eiere og har vært nyttig underveis i samtaler med mulige partnere. 

Henter inn seks millioner kroner

Akkurat nå skal de starte en emisjon som skal bidra til å finansiere sertifiseringen av produktet slik at de første kommersielle kontraktene kan begynne.

– Vi vil nå gå ut og hente seks millioner kroner, og det er for å ta oss til kommersialisering stadiet med de første kontraktene. Produktet vårt er installert, det er ferdig utviklet på det første skipet, og siden 1. desember har vi vært operasjonelle. Men produktet er ikke produktgodkjent, sånn at de pengene vi nå skal reise, vil gå til å få et endelig produkt som er sertifisert og i kommersiell drift, avslutter Frigstad. 

FAKTA

Dimeq AS er et norsk selskap, basert i Bremanger, som er spesialisert innen sikkerhet til sjøs. Bedriften har blant annet utviklet et personlig verneutstyr, samt sikkerhetssystem med realtidsposisjonering for den maritime industrien.

Du kan lese mer om Dimeq her.

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel