Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Stort behov for sikring
Sponset

På få år har vi blitt oppmerksomme på det økte trusselnivået, ikke bare mot IKT, men også fysiske bygninger, installasjoner og anlegg. Den største nordiske aktøren på feltet har løsninger for alle eventualiteter.

Digitaliseringen, de store datasentrene og det ustabile verdensbildet har skjerpet behovet, både for elektronisk og fysisk sikring av bygninger, installasjoner og anlegg betraktelig.

– Vi ser jo at det bygges datasentre overalt, med stort behov for høysikkerhetsløsninger, og vi kommer ikke forbi at uroen i verden har begynt å gjøre oss utrygge her hjemme på berget, med hyppige trusselvurderinger fra PST. I en slik situasjon er det ikke unaturlig at norske virksomheter gjennomgår sin egen sikkerhet, der vi tar oss av den fysiske sikringen, forklarer Petter Farstadvoll, som er seniorrådgiver hos Garda Sikring AS.

Petter Farstadvoll

Seniorrådgiver hos Garda Sikring AS

Sterk vekst på få år

– Her i Garda Sikring har vi belyst disse utfordringene siden 2019, da den nye sikkerhetsloven trådte i kraft. Det er vel først etter den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina temaet virkelig er blitt løftet frem i ordskiftet og rundt kantinebordene. Det er klart det ikke bare har relevans for offentlige instanser. Vi ser at bekymringen smitter over på privatmarkedet, tilføyer seniorrådgiver Erik Lauritzen.

Erik Lauritzen

Seniorrådgiver hos Garda Sikring AS

Garda Sikring ble etablert i 2017, på tuftene av flere mindre selskaper. Konsernet ble etablert sammen med private equity-selskapet Longship. I løpet av de siste seks-syv årene har selskapet bygget stein på stein, både organisk og gjennom oppkjøp.

– I dag har vi selskaper i hele Norden, der vi også er størst innen fysisk sikring, med om lag 350 av de totalt 1300 ansatte i Norge, forteller Erik.

Garda Sikring AS

• Omsetning: NOK 3,3 mrd
• Ansatt i konsern: 1300 (Norge, Sverige, Danmark og Finland)
• Fagfelt: virksomhetskritiske produkter og tjenester innen perimeter- og mekanisk sikkerhet, teknisk sikkerhet, trafikksikkerhet og industriporter

Alt fra objekt- til veisikring

– Nå driver vi jo hovedsakelig med objekt- og perimetersikring, som blant annet vil si kjøresterke løsninger av PAS 68-sertifiserte høysikkerhetsgjerder-, porter og bommer. Vi leverer også innvendig skall- og sonesikring, som for eksempel slusene du må passere for å slippe inn i kontorbygninger. Samtidig har vi store avdelinger som arbeider med veisikring, i form av autovern. Vi kan vel ganske trygt si at vi bidrar til å sikre både samfunn og verdier, legger Petter til, og fortsetter:

– Foreløpig vil jeg si det går mye i høysikkerhets-installasjoner for offentlige bygninger og sikkerhet samfunnet er ansvarlig for, men også sikring av private datasentre. At fengsler, politi og Forsvaret bruker mye penger på sånn sikkerhet, overrasker vel ingen, men de store næringslivsaktørene følger nå hakk i hæl, skjønt det tar litt tid.

På Sverresborg i Bergen, der blant annet Forsvarets økonomisenter holder hus, har Garda Sikring utført en rekke sikkerhetstiltak. Foto: Garda sikring
Innvendig skallog sonesikring er tvingende nødvendig i stadig flere virksomheter. Foto: Garda sikring

– Ofte er produktene PAS 68-sertifisert, som sikkert er gresk for de fleste. Innen fysisk sikkerhet, objektsikring og sikring av kritisk infrastruktur er PAS 68-spesifikasjonen blitt en de facto teststandard for HVM (Hostile Vehicle Mitigation). Vi tilbyr objektsikring og høysikring for vern av kritisk infrastruktur, terrorsikring eller andre oppdrag med høye sikkerhetskrav. Gjennomgående er kravet til sikkerhet høyere til denne type sikring, enten regulert ved lov og/eller basert på risikoanalyser.

– Men vi leverer også i den andre enden, som prosjekter, der privat næringsliv vil sikre sine eiendommer og verdier. Da kan man vel trygt snakke om totalleveranser, forteller Erik.

Vil være ledende på bærekraft

Som del av sin strategiske plattform, har Garda Sikring definert fire vesentlige områder innen bærekraftig utvikling.

– Strategien er førende for hvordan vi nå, og fremover, skal jobbe med bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten. Ambisjonen og målet er at vi skal være ledende på bærekraft i vår bransje. For å nå disse, er vi opptatt av samarbeid og en tett dialog med både kunder og leverandører. Sammen med dem skal vi skape ny bærekraftig utvikling og vekst, avslutter Erik.

Vi sikrer samfunn og verdier

Garda Sikring er det ledende sikkerhetsselskapet i det nordiske markedet med avdelinger i hele Norge, samt egne selskap i Sverige, Danmark og Finland. Vi leverer komplette løsninger inkludert montasje, service og beredskap, for alle bransjer som har et sikringsbehov. Vi er Norges største produsent av flettverk til gjerder, og er opptatt av bærekraftig vekst og utvikling i vår bransje.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel