Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Palo Alto Networks styrker den operasjonelle (OT) sikkerheten
Sponset

Bruk av operasjonell teknologi vokser raskt. Det samme gjør angrepene på denne type teknologi. Derfor lanserer nå Palo Alto Networks en ny løsning for økt operasjonell sikkerhet.

Angrep på operasjonell teknologi kan i tillegg til å forstyrre driften bidra til tap av både inntekter og omdømme. For å hjelpe bedrifter med å holde den operasjonelle teknologien lanserer Palo Alto Networks løsningen Zero Trust OT Security Solution.

– En nøkkelkomponent i løsningen er den nye skydistribuerte tjenesten Industrial OT Security Service. En tjeneste som enkelt kan aktiviseres uten behov for installasjon av flere sensorer. Takket være AI og enkel distribusjon, kan bedrifter enkelt sikre miljøer bestående av operasjonell teknologi, sier Cato Evensen som er daglig leder for Palo Alto Networks i Norge og Island.

Cato Evensen

Daglig leder for Palo Alto Networks i Norge og Island

Vanskelig teknologi å sikre

Operasjonell teknologi kan være vanskelig å sikre ettersom det ofte mangler integrerte sikkerhetsløsninger. I tillegg begrenser høye krav til oppetid muligheten for regelmessig vedlikehold. I tillegg gjør teknologi som 5G denne type miljøer sårbare da det åpner opp for ekstern tilkobling og tilgang.

– De fleste sikkerhetsløsninger for operasjonell teknologi kommer til kort. Rett og slett fordi de ikke er i stand til å identifisere alle ressurser og eiendeler, og derfor bare kan varsle og ikke forhindre trusler. Noe som fører til sikkerhetshull, sier Cato Evensen.

– Løsningen vi nå lanserer er utviklet for å hjelpe bedrifter med å holde seg trygge gjennom detaljert synlighet, samt via effektiv og integrert sikkerhet. Det samtidig som kravene til tilgjengelighet og oppetid ivaretas, legger han til.

En viktig del av tjenesten er at den hjelper sikkerhetsteam med proaktivt å forstå risiko.

Oppdager uregelmessigheter umiddelbart

Takket være bransjens første maskinlæringsbaserte synlighetsmotor for operasjonell teknologi, gjenkjenner tjenesten hundrevis av enhetsprofiler og over 1000 OT/Industrial Control System-applikasjoner. I tillegg har løsningen hundrevis av OT-trusselsignaturer.

– En viktig del av tjenesten er at den hjelper sikkerhetsteam med proaktivt å forstå risiko. Den observerer og visualiserer adferd kontinuerlig. Uregelmessigheter oppdages umiddelbart og adresseres via brannmuren, sier Cato Evensen.

Produksjon i skuddlinjen

Når industrielle systemer for operasjonell teknologi kobles sammen med IT-systemer, blir angrepsoverflaten mer tilgjengelig for angrep. Forsvar mot stadig mer sofistikerte trusler krever utvidede sikkerhetsstrategier.

– Produksjon er i skuddlinjen for mange nyere nettangrep. Palo Alto Networks Industrial OT Security er avgjørende for å sikre beste praksis for at sikkerheten ivaretas, avslutter Cato Evensen. 

Next article