Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Diversitet er viktig for sikker infrastruktur
Sponset

Gjør et kinesisk hovedkontor Huawei til en sikkerhetsrisiko? Tvert imot mener selskapets europadirektør.

Huawei har i mange  år vært en viktig leverandør av norsk mobil-infrastruktur, men en svært unyansert sikkerhetsdebatt har ført til usikkerhet hos myndigheter og beslutningstagere. Det mener europadirektør Kenneth Fredriksen har ført til alvorlige misforståelser og dårlige sikkerhets beslutninger.

Huawei har over 200 000 ansatte, og operasjoner i 170 pluss land. Av de ansatte er mer enn 55 prosent involvert i FoU. Det har gjort selskapet til en av de største globale patentholderne, og bare i fjor investerte de mer enn 200 milliarder, eller mer enn  25 prosent, av omsetningen i FoU.

Dypere debatt

– Det har også bidratt til at vi er ledende innen forbrukerteknologi, infrastruktur og løsninger for dataprosessering, lagring og skytjenester, og en ny enhet for grønne energiløsninger, forteller Fredriksen.

Kenneth Fredriksen

Direktør for Huawei i Europa

– Jeg har full forståelse for at den geopolitiske situasjonen vekker bekymring, men skulle nok ha sett at vi tok en dypere debatt rundt narrativet som er skapt om Huawei. Påstandene som er fremsatt mangler dokumentasjon, og er primært fremsatt for å svekke oss økonomisk. Som et resultat trekkes det forhastede konklusjoner, ene og alene basert på det faktum at hovedkontoret vårt ligger i Kina.

– Det fører til at man ender med lettvinte løsninger på veldig viktige problemstillinger, gitt at infrastrukturen består av løsninger og komponenter fra en felles global verdikjede. Fokus må være hvordan den infrastrukturen kan bli så sikker, robust og motstandsdyktig som mulig. Da er det viktig å ta inn over seg hvilke risikoer som fins. Det geopolitiske bildet er selvfølgelig én komponent, men det fins mange faktorer som er minst like viktige og sannsynlige. 

– Det er diskusjonen vi skulle hatt. Mange av konkurrentene våre har også en sterk tilknytning til Kina, både med tanke på produksjon, utvikling og underleverandører. For å bygge sikker og robust infrastruktur her hjemme, må vi forstå hvordan den globale verdikjeden er skrudd sammen. Løsningen ligger ikke i å ekskludere enkeltaktører, basert på hovedkontorets beliggenhet.

Viktig diversitet

– Jeg mener jo ikke vi skal ignorere geopolitiske risikoer. De er er del av hverdagen, men det er viktig at vi bygger en infrastruktur som kan stå imot alle risikofaktorer. Jeg tenker vi kan være tjent med  å balansere de forskjellige risikoparameterne bedre, sett opp mot sannsynlig og reel risiko.

– Det innebærer først og fremst å styrke europeisk digital kompetanse. Vi vil være tjent med bedre samkjøring i Europa, slik at vi kan dra nytte av hverandre, for å øke det generelle og totale kompetansenivået innen digital sikkerhet og innovasjon. Det er også svært viktig at man unngår å gjøre seg for avhengig av enkeltleverandørerer. En balansert og diversifisert leverandørkjede er avgjørende i lengden.

Foto: Huawei

– Hvilke garantier har vi for at kinesiske myndigheter ikke øver utilbørlig press på Huawei?

– Vi er et privat kommersielt selskap, som de vestlige konkurrentene. Når det er sagt, tror jeg ingen vil være tjent med å garantere noe som helst. Jeg tror heller på å legge til rette for at utstyret som leveres kan testes og sertifiseres i henhold til objektive og standariserte krav, slik at eierne av kritisk infrastruktur har full kontroll på trafikken i sine nett. Som leverandør av digital infrastruktur sørger vi derfor for at  kundene, og kundenes myndigheter, skal kunne teste og verifisere teknologien, langt utover det som er bransjenormen. Det er også viktig å påpeke at det heller aldri har heftet den type  sikkerhetsproblemer ved leveransene våre. Det er i stor grad problemet med narrativet som er skapt rundt oss. Vi er blitt beskyldt og stilles til ansvar for ting all dokumentasjon og fakta motbeviser.

Vil styrke Europa

– Europas spesielle posisjon er at verdensdelen primært er en forbruker, ikke utvikler, av digital teknologi. Det setter oss selvfølgelig i en sårbar stilling vi må endre, ellers står vi praktisk talt uten forhandlingsmakt, som bringer meg tilbake til det jeg sa om kompetansebygging. Skal man være del av en verdikjede, er det en fordel å være konkurransedyktig, altså en bidragsyter, like mye som konsument. Hvis ikke, havner Europa etter hvert langt nede i verdikjeden, med svekket økonomisk bærekraft til følge.

Ifølge Kenneth Fredriksen er det ingen tvil om at den Kina-USA-feiden har rammet Huaweis norske virksomhet.

– Vi har jo vært gjenstand for en intensiv kampanje, som har bidratt til usikkerhet, både hos forbrukere og mobiloperatører. I utgangspunket må jeg gi myndighetene honnør for å sette begrensninger på hvor store markedsandeler som kan gis enkeltselskaper. Dessverre har den unyanserte debatten hatt en negativ virkning på vår forretning her hjemme.

– Før 5G hadde vi en ganske dominerende posisjon på det norske markedet, som vi nå har mistet. Likevel er vi definitivt til stede i Norge, og er opptatt av at landet skal opprettholde rollen som en av de mest avanserte digitale økonomiene, samtidig som man bygger sikker og robust infrastuktur, basert på prinsippene jeg forklarte.

– Jeg kunne også tenke meg å rette søkelyset mot kampen om tilgang på halvledere og mikrobrikker. Mangfold og like konkurransevilkår er nøkkelen til å drive frem innovasjoner og øke kapasiteten. I dag domineres denne verdikjeden av få aktører og land, som gjør kjeden svært sårbar. Restriksjoner mot enkeltaktører vil kun føre til kortsiktige gevinster for deler av verdikjeden, men i det lange løp vil alle dra nytte av at innovasjonsressurser utnyttes innenfor rammene av globale standarder, åpen og rettferdig konkurranse, avslutter Fredriksen.

Av Jarle Petterson

Next article