Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Digital infrastruktur gir bedre mobilitet
Sponset

Konsulentselskapet Knowit er sentral i Norges arbeid for å nå målet om nullutslipp innen 2030, med bidrag til å effektivisere og tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for norske brukere.

– Med 1000 ansatte i Norge, hvorav mange unge, brenner vi for bærekraft. På transport- og mobilitetsfeltet, så vel som andre områder, leverer vi digital infrastruktur, brukt i tjenester de fleste nordmenn kjenner godt, som Skatteetaten, Kartverket, Nav og, ikke minst, de store aktørene i transportsektor, sier Frode Kjos, Knowits direktør for forretningsutvikling mobilitet.

Frode Kjos

Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit

Altomfattende bærekraft

Knowits bidrag til bærekraftsmålene er spesielt uttalt innen god helse og livskvalitet, miljø, likestilling, ren energi, anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– Reiser du kollektivt, har vi bidratt til å utvikle løsningene som gjør det enkelt å kjøpe billett, få sanntidsinformasjon og gir valg om fremkomstmiddel. Et godt utbygget kollektivtilbud er ryggraden i et velfungerende samfunn. Det kan ikke bli sånn at vi må bruke én eller to timer av arbeidsdagen til reise til jobb eller for å dekke reisekostnader, mener han.

Alle disse løsningene måler Knowit mot FNs 17 bærekraftsmål.

Alt må «snakke» med alt

Kjos forteller at Norge har forpliktet seg til EUs ITS-direktiv (Intelligente TransportSystemer), som frem mot 2030 og 2050 har prioriterte områder og tiltak for best mulig bruk av data i fremtidig transport. For at vi skal bli klimanøytrale i 2030, og ha et multimodalt transportnettverk i 2050, må vi begynne nå.

– Her jobber vi med aktører som Entur, kollektivselskaper og Statens vegvesen, som skal gi optimal bruk av vei, trafikk og reisedata, der IT-systemene og transportmidlene «snakker» sammen. Når vi legger ny asfalt i sør, bygger broer i vest og sikrer vinterdrift i nord, er vi avhengig av at biler «snakker» med biler, veiutstyr med biler, og så videre.

– Men smarte IT-løsninger er ikke hele svaret. Vi forfekter gulrot over pisk. Et forslag vi støtter, er at arbeidstager ikke beskattes om arbeidsgiver sponser kollektivbilletten, slik at vi får nok en grunn til å velge kollektivt.

Knowit er et konsulentfirma som støtter bedrifter og organisasjoner i den digitale omstillingen. Med en unik kombinasjon av kompetanse innen IT, design, kommunikasjon og management, utvikler selskapet innovative og bærekraftige løsninger, som gir kundene høy forretningsverdi. Tjenestene utvikles og leveres av forretningsområdene Solutions, Experience, Connectivity og Insight.

Les mer på knowit.no

Av Jarle Petterson

Next article