Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Kompetanse til å møte fremtidige kriser?
Sponset

Studer risiko, sikkerhet og beredskap ved UIT.

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT tilbyr en rekke studieprogrammer på både bachelor og masternivå innenfor spennende fagfelt som luftfart, nautikk, havteknologi, bærekraftig teknologi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Internasjonal beredskap (samingsbasert) – bachelor

Ønsker du kompetanse innenfor krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du bidra til å forebygge uønskede hendelser både nasjonalt og internasjonalt?
Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Her vil du utvikle nødvendig kompetanse for å kunne håndtere og lede i akutte krisesituasjoner, der liv, miljø og verdier kan være truet.

Sikkerhet og beredskap – bachelor

Ønsker du å bygge kompetanse innenfor beredskap og samfunnssikkerhet?
Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i Arktis. Her vil du utvikle nødvendig kompetanse for å kunne håndtere og lede i akutte krisesituasjoner, der liv, miljø og verdier kan være truet.
Du kan bidra til økt sikkerhet og beredskap samt å hindre at uønskede hendelser oppstår på nasjonalt nivå og innen etater / bedrifter.

Samfunnssikkerhet og miljø – bachelor

Hvordan kan vi planlegge for katastrofer, kriser eller ulykker som påvirker samfunnet både lokalt og globalt? Hva gjør mennesker når vi er påvirket av katastrofer og hvordan håndterer man en krise etter at det har skjedd? Dette studiet handler om hvordan du kan forutse og håndtere sårbarheter, slik kan du være med å forebygge ulykker, sikre kritiske samfunnsfunksjoner, håndtere kriser og dermed bidra til et tryggere samfunn.

Foto: UiT
Foto: UiT
Foto: UiT

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management – master

Recent decades have seen the emergence of threats, both ‘natural’ and man-made, posing new or increased risks to societies. Pandemics, cyber-attacks, climate change, and international terrorism are all examples of crisis that must be dealt with at international, national, and local levels. The online master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) program provides students with a multi-disciplinary approach to studying and analysing contemporary issues in risk, crisis, climate change adaptation and societal security. Through a series of specialized courses students will be given in-depth knowledge into theories, methods and strategies enabling them to address these issues in a multi-disciplinary and global perspective.

The CRCM is an online study program with innovative teaching-methods such as video lectures, written handouts, live and recorded guest lectures, project work, gaming, quizzes, in-sync seminars, training-through-research, supervisions, digital workshops, and more. The program can be taken as a full-time study (2 years) or a part time study (3-4 years). This allows the student to combine studies with work.

Samfunnssikkerhet – master

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser – enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå. På masterstudiet i samfunnssikkerhet lærer du teorier, metoder og analytiske verktøy som er nyttige for å møte sikkerhets- og beredskapsutfordringer samfunnet står overfor.

Institutt for teknologi og sikkerhet

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, bærekraftig teknologi, samfunnssikkerhet og beredskap, les mer om studiene våre nedenfor. Instituttet har ca. 550 studenter, hvorav ca. 50 er pilotstudenter på Bardufoss og ca. 150 studerer internasjonal beredskap i Harstad/Fjelldal.

Next article