Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Slik tetter du kunnskapshullet på datasikkerhet uten for mye opplæring
Sponset

Datasikkerhet står høyt på agendaen i de fleste norske virksomheter, og det mest sårbare leddet er den enkelte medarbeiders manglende kompetanse. Et kurs er ingen garanti for at deltakerne faktisk er blitt smartere. Den norske dataforening har, i samarbeid med Norsk Test, derfor lansert et enkelt, men effektivt verktøy som både dokumenterer og faktisk hever medarbeideres digitale kompetanse, på sikkerhet, og andre områder.

Når virksomhetens datasystemer angripes, starter det som regel med at en medarbeider har blitt lurt via phishing eller andre metoder. Det bunner i manglende digital kompetanse.

– Det er overraskende hvor mange arbeidstakere som ikke har helt grunnleggende dataferdigheter, sier Bernt Nilsen, daglig leder i Norsk Test. 

Bernt Nilsen

Daglig leder, Norsk Test

– Arbeidstakere helt opp til toppledelsen utnytter ikke vanlige program som Word og Excel godt nok, og enda større hull finner vi når det kommer til datasikkerhet.  

DigKomp tetter hull

Norsk Test har utviklet verktøyet Digital kompetanse (DigKomp) som gir virksomheter mulighet til å både måle og heve den digitale kompetansen på ulike områder, herunder datasikkerhet. Digkomp brukes individuelt, og kan gjøres anonymt, for så å akkumuleres på bedriftsnivå.

DigKomp er bygget opp slik at det først avdekker hvor den enkelte har kunnskapshull, deretter presenterer korte opplæringsmoduler for å tette nettopp disse hullene.

– Svarer du riktig på ett spørsmål, går du videre, men svarer du feil, får du opplæring der og da, sier Nilsen.

DigKomp

DigKomp løfter den digitale basiskompetansen hos den enkelte og i organisasjonen. Dette gjøres via tre enkle steg, Test – Lær – Sjekk!

Medlemsfordel Dataforeningen

– Den norske dataforening er en faglig forening for alle som jobber profesjonelt med IT, sier Paal Leveraas, som er daglig leder i foreningen.

Paal Leveraas

Daglig leder, Dataforeningen

– Mange av våre medlemmer må daglig forholde seg til konsekvensene av at deres kolleger i virksomheten ikke tar datasikkerhet på alvor eller har manglende kunnskap om det, sier han.

– I samarbeid med Norsk Test vil vi derfor utvikle nye medlemsfordeler som gjør det lettere for våre medlemmer å kartlegge og tette kompetansehull.

En av fordelene med DigKomp er nettopp at opplæringen individuelt rettes mot faktiske kompetansehull.

20 minutter

– I denne sammenheng er mange e-læringsprogram som å skyte med hagl ut i lufta og håpe at man treffer noe, sier Nilsen. – Brede e-læringsprogram er kostbare, ikke nødvendigvis for programmet i seg selv, men tiden medarbeidere bruker på å gjennomføre det. Med DigKomp gjør de som kan det de skal kunne testen ferdig på 20 minutter, mens resten får opplæring bare i det de mangler kunnskap om, legger han til.

En annen ting Nilsen fremhever er at medarbeidere kan bruke DigKomp anonymt.

– Mange syns det er flaut å innrømme at de ikke har grunnleggende digitale ferdigheter. Med dette verktøyet kan de tilegne seg kunnskapen de mangler i «enerom».

Ønske om å få lukket gapet

Norsk Test as er et datterselskap av Datakortet AS, som er eid av Den norske dataforening og produktet Digital kompetanse er utviklet av Datakortet AS, som har sin historie tilbake til 1996. Innholdet i den digitale testen og opplæringen er i tråd med hva EU har skissert som grunnleggende digitale ferdigheter i sitt DigComp Framework.

Av Cathrine Naglestad

Next article