Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Ny, personlig tilpasset, utpressings-e-post med grove trusler i omløp
Digital sikkerhet

Ny, personlig tilpasset, utpressings-e-post med grove trusler i omløp

Dersom du mottar en utpressings-e-post er det viktig at du ikke besvarer den. Foto. Unsplash

Den siste tiden har det dukket opp en utpressings-e-post mot ledere. Den inneholder grove trusler og er mer personlig tilpasset mottageren enn noe vi har sett tidligere.

Selv om det foreløpig handler om et fåtall saker, har vi, sammen med Kripos, gått ut med en advarsel om denne utpressings-e-posten (Artikkel i E24). Politiet ser alvorlig på saken og ønsker at andre som kan ha mottatt denne e-posten også anmelder det.

Oppfordrer alle som har mottatt denne typen e-poster til å anmelde

Erfaringsmessig betyr det at vi og politiet får slike henvendelser, at det er mange flere som har mottatt lignende e-poster. Om disse har oversett e-posten eller betalt utpresserne er umulig å vite. For å få oversikt over omfanget og bedre mulighet til å etterforske, oppfordrer Kripos alle mottagere til å anmelde.

Tøft språk og grove trusler tilpasset mottageren

Vi har vært i kontakt med flere av mottagerne. Trusselen oppleves svært alvorlig. Det skyldes både måten e-postene er skrevet på og innholdet i dem. De fremstår som de er skrevet av noen med norsk morsmål. Utfra innholdet ser det ut som avsenderne kjenner godt til mottagerne og deres familie. En fellesnevner for mottagerne vi har snakket med er at de har lederstillinger.

Ikke gå i dialog og ikke betal

Vår erfaring med utpressings-e-poster er at det er viktig å ikke besvare disse. De som går i dialog med avsenderen bekrefter både at de har mottatt e-posten og at de tar den på alvor. Det utvikler seg ofte i negativ retning og kan gi utpresserne mer informasjon å bruke mot mottagerne av e-posten. Vi advarer også mot å betale utpresserne. Det gir ingen garanti for at utpressingen stanser. I tillegg bidrar det til å finansiere svindel.

Hva skal du gjøre om du har mottatt en slik e-post

  • Ikke gå i dialog med utpresserne.
  • Ikke betal, det er ingen garanti for at truslene stopper.
  • Anmeld saken til politiet. Ta med skjermdumper og all annen informasjon når du skal anmelde. 

Tekst: Norsk senter for informasjonssikring

Next article