Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Ønsker å vite mer om hybride angrep i næringslivet
Digital sikkerhet

Ønsker å vite mer om hybride angrep i næringslivet

Ingrid Ekse Svege er Masterstudent og prosjektleder i Næringslivets Sikkerhetsråd. Foto: Arne Røed Simonsen, NSR

Før jul gjennomførte Næringslivets Sikkerhetsråd en undersøkelse i privat og offentlig sektor om hybride angrep. I overkant av 350 respondenter ga sine svar og nå foreligger resultatene.

Essensen i det fagmiljøene kaller «hybride angrep», er at angriperne benytter flere samtidige virkemidler, at det ofte er vanskelig å få øye på sammenhengen mellom dem og det derfor ofte kan være vanskelig å forstå at man er under angrep.

– Hybride angrep kan være alt fra cyberspionasje til påvirkningsaksjoner, sabotasje, terrorisme eller kartleggingsoperasjoner, merkelige henvendelser, eller spredning av falske nyheter for å svekke tilliten til ulike virksomheter, organisasjoner eller samfunnsfunksjoner, forklarer Ingrid Ekse Svege som er masterstudent og prosjektleder i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Mens «mannen i gata» kanskje ikke har hørt om hybride trusler, bør de som arbeider med IT-sikkerhet være godt kjent med begrepet:

– Vi spurte blant annet om forberedelser og forebygging, eventuelle konsekvenser av denne typen angrep, myndighetenes rolle og virksomhetenes evne til å tåle forstyrrelser som dette. Forstår de dette, og hvor forberedt er de egentlig? Det var noe av det vi ønsket å vite mer om, fortsetter Ingrid Ekse Svege.

Vanlig, men usannsynlig

De viktigste resultatene var at 60 prosent av virksomhetene mente at denne typen trusler var ganske vanlige, men samtidig var det 48 prosent som mente at det var usannsynlig at de selv ville bli rammet.

– Undersøkelsen viste også at 67 prosent av de som ble spurt mente at deres egen organisasjon hadde en så sentral eller viktig posisjon i samfunnet at de godt kunne bli et mål for hybride trusler. Ellers var det også veldig interessant at spredningen i hvor man ville henvende seg hvis man ble angrepet varierte veldig. De fleste ville kontakte politiet, men det var også mange som kontakte PST, NSM eller andre kanaler, så her er det kanskje behov for bedre informasjon, sier hun.

Undersøkelsen ble til etter inspirasjon av en tilsvarende undersøkelse gjennomført i Finland og var den første i sitt slag i Norge.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article