Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Sikkerhet som verdi i digitaliseringsarbeidet
Digital sikkerhet

Sikkerhet som verdi i digitaliseringsarbeidet

Foto: Buypass

Bak de mest brukervennlige tjenestene ligger den mest sofistikerte sikkerhetsteknologien. Norsk Tipping er et vinnereksempel.

Digitaliseringen endrer samfunnet i rekordtid. Virksomheter utvikler nå løsninger der målet er å skape tjenester som er enda bedre tilpasset kundenes behov og ønsker.

Teknologiutviklingen driver frem automatisering, selvbetjening og mulighet for trygg digital samhandling. Behovet for digitale identiteter vokser i takt med digitaliseringen.

Buypass er en norsk teknologibedrift som leverer løsninger som gir mennesker trygg tilgang til mange viktige tjenester. Dette spenner fra tilgang til offentlige helsetjenester på nett, sertifikater som gjør kommunikasjon og nettsider tryggere, og løsninger som sikrer spillansvarlighet og trygg betaling hos Norsk Tipping.

Digital sikkerhet er viktig i nettjenester som håndterer sensitiv informasjon. Digitale identiteter og tillitstjenester er en grunnleggende forutsetning for trygg digitalisering, ved hjelp av autentisering, signering og kryptering.

En forutsetning for spill og tipping

Populariteten og utbredelsen av tjenester på nett er tett knyttet til faktorer som det faktiske behovet, brukervennligheten og følelsen av trygghet. Få vet dette bedre enn Norsk Tipping og Buypass, som sammen formidler betalinger på over to milliarder kroner hver måned.

Samarbeidet startet i 2001 og utgangspunktet var at Norsk Tipping ønsket å tilby sine tjenester i elektroniske kanaler, og hadde behov for en partner som kunne bistå med ID- og betalingstjenester.

Løsningene som er bygget gjennom årene har vært forutsetninger for at innbyggere har kunnet spille på nett på en enkel og sikker måte, og ikke minst tilrettelegge for ansvarlig spillvirksomhet. Den første tjenesten på nett så dagens lys i 2002, der kundene kunne kjøpe spill med spillerkort, ID og spillerkonto.

Elektroniske motorveier

Det Buypass har etablert for Norsk Tipping er en elektronisk motorvei. Alle data oppdateres i sanntid og systemet avdekker unormal og uønsket atferd. Løsningen bidrar til å sikre at kundedata og pengetransaksjoner ikke kommer på avveie. God sikkerhet handler om å skape løsninger som ikke begrenser eller hindrer. Med en smart plattform i bunn er det mye enklere å lansere nye tjenester. Sikkerhet er et konkurransefortrinn for de som tar de riktige valgene.

Av Gunnar Lindstøl, Administrerende direktør i Buypass, 

Next article