Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Et praktisk rettet masterstudium i cybersikkerhet
Sponset

Til høsten starter Universitetet i Agder opp en ny masterutdanning i cybersikkerhet. Det er et stort udekket behov for denne typen kompetanse, og for studenter som velger studiet åpner det seg mange muligheter.

– Vi legger stor vekt på å designe et studium som skal være praktisk rettet. Hensikten er at studentene våre først og fremst skal ut i arbeid i den norske hverdagen. Noen av dem vil kanskje ta en doktorgrad, men det er ikke en inngang til videre studier som er det viktigste for oss med dette studiet, sier professor Geir Køien, studieprogramleder for Universitetet i Agders nye masterstudium.

Geir M. Køien

Studieprogramleder for Universitetet i Agders nye masterstudium.

En viktig utdannelse

Tidligere avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Einar Lunde, ønsker cybersikkerhetsstudiet ved Universitetet i Agder (UiA) velkommen. Lunde satt i Lysne 1-utvalget som i 2014-2015 kartla samfunnets digitale sårbarhet. Der kom de med forslag til tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

– Utvalgets funn var ganske nedslående og viste med all tydelighet at det er behov for mer og bedre IKT-sikkerhetskompetanse i alle ledd. Underdekningen av kompetent personell på dette området var på cirka 2 000 i 2016. l 2030 vil den være på mer enn 4 500 personer. Derfor haster det å gjøre noe med dette, sier Lunde.

Han påpeker at sikkerhet har vært undervurdert og at mange av de beste IKT-folkene er satt til å utvikle kritiske IKT-systemer, men at mange av dem ikke har hatt et eneste vekttall i IKT-sikkerhet.

– Det blir på samme måten som om du lager en bil som bare har gasspedal, men ingen brems. Ingen vil ha en slik bil, sier han.

Etter hvert som truslene blir tydeligere er det flere som forstår at sikkerhet er nødvendig.

– Vi trenger teknologer som forstår sikkerhet, samtidig også ledere med sikkerhetskompetanse. For med dårlig kompetanse blir det ofte også tatt dårlige beslutninger. Derfor er det bra at studiet i Agder også innebærer sikkerhetsledelse som fag, sier han.

Einar Lunde

Tidligere avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

To spesialiseringer

Masteren er et samarbeid mellom Institutt for IKT ved Fakultet for teknologi og realfag og Institutt for informasjonssystemer på Fakultet for samfunnsvitenskap. Studentene kan velge mellom to studieretninger, enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering.

Den teknologiske retningen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for internet of things (IoT), sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i skyløsninger og etisk hacking.

Ledelsesspesialiseringen har en profil for ledelse hvor studentene vil få viktig kompetanse innen planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer.

– Dette er en toårig master med felles opptak for de som kommer fra informasjonssystemer og de som kommer fra IKT, data og elektronikk. Det første året vil være et fellesår med blanding av aspekter innen sikkerhetsledelse og sikkerhetsteknologier, mens det andre året er spesialisering innen et av disse feltene. Spesialiseringen innen sikkerhetsteknologi gir rett til tittelen sivilingeniør, sier Køien.

Fornøyd statsråd

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var til stede da UiA annonserte det nye utdanningstilbudet innen cybersikkerhet.

– Jeg er veldig glad for at UiA starter en master i cybersikkerhet. Sikre data er svært sentralt i vår digitaliserte verden og det er vesentlig med god utdanning, sier Astrup.


Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var på besøk på Campus Grimstad og
ble ble tatt imot av assisterende universitetsdirektør Solveig R. Svendsberget.

Et dynamisk universitet

– UiA er et dynamisk universitet der det skjer mye. Vi har et aktivt studentmiljø og mange attraktive studier. Masterstudiet i cybersikkerhet vil foregå både på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Studentene vil oppleve dyktige undervisere med bred kompetanse innen sikkerhet. På denne måten kan vi gi studentene den kompetansen de trenger når de skal ut i arbeidslivet, sier Køien.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article