Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Nasjonal sikkerhetsmåned – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag
Digital sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmåned – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Det overordnede tema for årets sikkerhetsmåned er ny teknologi og nettvett. FOTO: GETTY IMAGES

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Hva betyr det egentlig for landets mange små virksomheter? Og hvordan bidrar nasjonal sikkerhetsmåned til å hjelpe norske virksomheter med å sikre digitaliseringen?

De aller fleste norske virksomheter bruker ett eller flere datasystemer i sin daglige drift. Dette kan være alt fra sosiale medier, flåtestyring, skylagring, ulike databaser og andre digitale verktøy, som igjen er koblet sammen i digitale nettverk.

Norske virksomheter må se seg selv som potensielle ofre for digitale angrep. Omlag 90 prosent av norske virksomheter har mellom en og ti ansatte, ifølge ssb.no. NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) erfarer at disse først og fremst er opptatt av kjernevirksomheten sin. Særlig de minste virksomhetene har få, eller ingen, ressurser knyttet til digital sikkerhet. Fokuset på kjernevirksomheten, gjør at mange ikke er i stand til å sikre sin virksomhet mot digitale trusler og angrep.

NorSIS mener dette er en av de største utfordringene i dagens digitale samfunn. Virksomheter, og innbyggerne må ha en egen evne til å beskytte seg for å kunne ivareta sine digitale verdier. Alle som benytter digitale verktøy og er en del av de digitale verdikjedene, må se på seg selv som et potensielt og attraktivt offer for cyberangrep.

Nasjonal sikkerhetsmåned – felles innsats for en sikrere digital hverdag

Kjennskap til de digitale truslene er viktig i det forebyggende arbeidet. Hvilke trusler er det som gjelder, både på jobb og hjemme. Oktober er valgt som en internasjonal dugnadsmåned for å bevisstgjøre om truslene og bidra med digital opplæring. Norge deltar selvsagt i denne dugnaden, og NorSIS koordinerer dette arbeidet i Norge. Hvert år, samler næringsliv, offentlig sektor og akademia seg om en ekstra innsats mot et felles mål; å bidra til en tryggere og sikrere digital hverdag for alle.

Opplæring for virksomheter og befolkningen

En rekke samarbeidspartnerne bidrar i dugnaden med alt fra kunnskap, opplæring og tekniske leveranser, til spredning av budskapet. Et av de viktigste tiltakene er en opplæringspakke for norske virksomheter. Denne er gratis for alle virksomheter med 20 eller færre ansatte, og inneholder blant annet et åtte-modulers e-læringskurs. I tillegg til dette, tilbys det kurs for befolkningen.

Nye teknologi og nettvett blir årets tema

EUs koordinerende organ for digital sikkerhet, ENISA, og de deltakende land har nylig bestemt det overordnede tema for årets sikkerhetsmåned; ny teknologi og nettvett. NorSIS er i gang med å tilpasse disse temaene til den norske kampanjen, samt utvikle opplæringspakker og kurs. Vi oppfordrer alle til å bidra i nasjonal sikkerhetsmåned. Enten som samarbeidspartner, gjennom donasjon av foredrag eller ved å sørge for opplæring av egne ansatte.

Les mer på norsis.no eller ta kontakt på [email protected]

Av: Trude Talberg Furulund Seniorrådgiver, NorSIS


Next article