Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Denne podcasten bør du få med deg!
Digital sikkerhet

Denne podcasten bør du få med deg!

Foto: Getty Images

«Buypodden» er navnet på Buypass sin nye podcast som har fokus på faglig innhold knyttet til cybersikkerhet og innovative betalingsløsninger. Selskapet er Norges eneste godkjente utsteder av kvalifiserte digitale sertifikater.

– Årsaken til at vi velger å satse på podcast er at vi ønsker å formidle viktige budskap effektivt. Innen TV-mediet har det skjedd en dreining mot at seerne kan se TV-innholdet når de ønsker det. Det samme gjelder lytterne av podcaster. Lytte til det de vil når de vil, og det mener vi er en stor fordel, sier Gunnar Lindstøl som er administrerende direktør i Buypass.

Favner bredt

Buypodden er etablert for å sette fokus på viktige temaer innenfor cybersikkerhet i vid forstand.

De ulike episodene vil omhandle blant annet elektronisk ID og hvordan elektronisk signatur vil forandre måten vi jobber på i fremtiden.

– Det er ikke bare interne ressurser som vil få taletid i podcasten vår. Vi samarbeider med en rekke aktører for å forebygge nettkriminalitet, og sammen med disse skal vi belyse aktuelle temaer som vil være av interesse for folk flest, sier Janne Syversen som er kommunikasjonsdirektør i Buypass. Hun fungerer også som programleder for podcasten.

Kvalitet før kvantitet

Erfaringene de høster og tilbakemeldingene de får fra lytterne etter de første episodene vil bestemme veien videre:

– Det blir fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Vi må også sørge for at innholdet vi presenterer, som ofte er avansert, blir kommunisert på en enkel måte slik at lytterne våre forstår det. Vår bransje kjennetegnes med sitt eget stammespråk og derfor må vi evne å formidle vårt budskap så enkelt som mulig. Det anser vi som vesentlig for å lykkes, forklarer Syversen.

Viktige områder

– Temaer som betaling, informasjonssikkerhet og digitalisering er noe som angår alle og som de fleste er opptatt av. Vi håper å treffe en bred lytterskare der vi treffer fagpersoner, beslutningstakere, mellomledere, toppledere og de som sitter i styrerommene. Samtidig håper vi at også privatpersoner uten spesielle fagkunnskaper, men som har interesse for cybersikkerhet, vil finne dette tilbudet interessant. Hvis vi får til det – da har vi lykkes, avslutter Lindstøl.

Buypodden kan du høre og laste ned her www.buypass.no/podcast

Av Tom Backe, 

Next article