Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Er din organisasjon rustet til kamp mot cyberangrep?
Digital sikkerhet

Er din organisasjon rustet til kamp mot cyberangrep?

Å være tilkoblet til internett hele døgnet, alle dager i uken gir oss fantastiske tjenester, men den åpner også muligheter for at vi kan bli angrepet via internett fra hvor som helst over hele verden. Foto: Telenor Norge AS

Det er de små og mellomstore bedriftene som er mest sårbare overfor cyberangrep. I verste fall kan de miste alle sine data, og i ytterste konsekvens også gå konkurs som følge av dette.

– Norge er en digitalt moden nasjon hvor vi integrerer digitale løsninger i hverdagslivene, og i yrkeslivene våre, på stadig nye områder. Siden vi benytter så mange digitale løsninger blir vi også mer sårbare for å bli utsatt for uønskede cyberangrep, sier Ove Fredheim som leder divisjon bedrift i Telenor Norge AS.

De fleste av oss er stort sett tilkoblet til internett hele døgnet, alle dager i uken. En slik tilkobling gir oss fantastiske tjenester, men den åpner også muligheter for at vi kan bli angrepet via internett fra hvor som helst over hele verden.

– 80 prosent av den totale datatrafikken i Norge går i våre nett. Vi monitorerer og overvåker nettene kontinuerlig og ser hva som foregår, og det skjer mye. Alt fra spam som sendes på mail, og som de fleste har hørt om, til sofistikerte angrep som det åpenbart står store og kompetente ressurser bak, fortsetter Fredheim.

Ove Fredheim leder divisjon bedrift i Telenor Norge AS. Foto: Telenor Norge AS

Bevisstheten øker

Fredheim mener at det er i ferd med å skje en oppvåkning når det kommer til cybersikkerhet og at vi har blitt flinkere til å forstå truslene, men mye gjenstår fortsatt:

– Vi har nok snakket for mye om disse problemstillingene i litt for overordnede ord og vendinger, men uten å ta ordentlig inn over oss hva dette egentlig er snakk om. Tenker for eksempel den enkelte ansatte noe på forhold som kan påvirke sikkerheten og har de egentlig god nok kunnskap? Er arbeidsprosessene og rutinene gode nok, og har virksomheten de riktige verktøyene?

Vær forberedt

Bedriftseiere, styreledere og direktører bør stille seg spørsmål om de egentlig forstår sin egen organisasjons situasjon godt nok. De bør kartlegge nåsituasjonen og diskutere problemstillingene knyttet til datasikkerhet med egne ressurser internt, eller få hjelp av kompetent personell til å vurdere hvilke sikringstiltak som er nødvendig.

– Det er viktig å forberede seg på hva man skal gjøre hvis det oppstår en uønsket hendelse og å vite hva slags hjelp du har tilgang til, hvis du har behov for det. Dette handler med andre ord om å forstå sin egen situasjon og om å være forberedt og ha god beredskap hvis noe skjer, forklarer han.

De minste er mest sårbare

Det foregår cyberangrep kontinuerlig, og angrep stoppes også kontinuerlig. Store organisasjoner, enten de er offentlige eller private, vil høyst sannsynlig kunne stå i mot cyberangrep. Verre er det med de mindre organisasjonene, som både har færre finansielle ressurser og dårligere IT-kompetanse.

– For de små og mellomstore bedriftene kan et cyberangrep i verste fall føre til kroken på døra. Hvis en kunnskapsbedrift for eksempel mister alle dataene sine i et angrep kan det ende med konkurs. Derfor er det veldig viktig at de forstår sin egen situasjon og iverksetter tiltak som gjør dem bedre rustet hvis noe oppstår, sier Fredheim til slutt.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article