Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Digital sikkerhet – et nasjonalt løft
Digital sikkerhet

Digital sikkerhet – et nasjonalt løft

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), Samfunnssikkerhetsminister. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix

Ny teknologi vil endre mye i årene som kommer. Kunstig intelligens, 5G, stordata og sensorteknologi er teknologiske fremskritt som vil endre samfunnet. Digitale tjenester vi knapt kan forestille oss vil være tilgjengelige hele tiden. Men ny teknologi gjør oss også sårbar.

Norge er blant de fremste til å ta i bruk ny teknologi. Regjeringen jobber for at både offentlige og private virksomheter skal ta i bruk digitale løsninger, fordi det gir store muligheter for effektivisering, konkurransekraft og etablering av nye arbeidsplasser. Vår hverdag er digital. Og det nyter privatpersoner, virksomheter og myndighetene godt av.

Men alt avhenger av tillit. Privatpersoner og virksomheter må kunne stole på at vår nasjonale sikkerhet, den enkeltes velferd og demokratiske rettigheter blir ivaretatt – også i vår nye digitale hverdag.

Et godt samspill

Det skal være trygt å bruke digitale tjenester i Norge. Det skal være trygt å leve i et digitalt samfunn.

For at et digitalt samfunn som Norge skal fungere må vi minimere risikoen for at uønskede hendelser rammer oss. Små sårbarheter et sted kan få store konsekvenser for mange. Vi er avhengig av et godt samspill mellom virksomheter og myndigheter for å kartlegge behov og finne de beste løsningene.

Angår oss alle

Digital sikkerhet er en prioritet for denne regjeringen, men det er en oppgave som samfunnet må løse i fellesskap.

Jeg vil derfor invitere både næringslivet, forsvarssektoren og internasjonale samarbeidsparter til et bredt samarbeid.

Tidligere var digital sikkerhet et tema for spesielt interesserte. I dag angår det oss alle. Hver gang vi digitaliserer eller automatiserer tjenester får vi som regel en rekke fordeler, men vi øker samtidig vår digitale avhengighet og vi blir mer sårbare for digitale trusler.

I 2019 har regjeringen lansert en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet. Strategien er en milepæl i arbeidet for å møte de digitale sikkerhetsutfordringene. Strategien legger grunnlaget for å gjøre det digitale Norge enda tryggere.

Kunnskap og kompetanse

Mengden av avhengigheter viser med all tydelighet hvorfor samfunnets samlede digitale sikkerhet er avhengig av at vi alle søker å forebygge sårbarheter som kan utnyttes, og at vi er i stand til å håndtere og redusere konsekvensene av uønskede hendelser når de oppstår.

Dette krever at hver enkelt av oss – både privatpersoner, virksomheter og myndigheter, tar ansvar. For å gjøre dette må vi ha tilgang til informasjon om sikkerhetsutfordringer og mottiltak – og vi må ha kunnskap og kompetanse.

Som en del av strategien følger ti grunnleggende tiltak som alle norske virksomheter bør iverksette. Målet er å løfte sikkerheten på tvers av nasjonen gjennom å bygge en sikkerhetsgrunnmur. Tiltakene er hentet frem gjennom et offentlig-privat samarbeid og gir virksomheter et godt utgangspunkt for hva de bør tenke på, uavhengig av størrelse, modenhet og kompetanse. Tiltakene er enkle å gjennomføre. Her er det mye å hente gjennom liten innsats fra hver og en av oss.

Å trygge Norge

Digital sikkerhet er en viktig forutsetning for å opprettholde tilliten til digitale systemer og tjenester i Norge. Samtidig øker den robustheten og motstandsdyktigheten i det norske samfunnet.

Det er som med vaksinasjon – jo flere som er vaksinert, jo mer motstandsdyktig er vi mot utbrudd av alvorlige sykdommer. Jo flere virksomheter som ivaretar sin egen digitale sikkerhet, jo mer motstandsdyktig blir nasjonen mot digitale angrep.

Å trygge Norge er en kjerneoppgave for regjeringen. Det er et krevende felt med utfordringer på løpende bånd, men jeg er stolt over å få bidra til å løfte den nasjonale beredskapen i samarbeid med dere alle og bidra til vår alles trygghet i hverdagen.

Jeg vil anbefale dere å finne frem nasjonal strategi for digital sikkerhet på regjeringens sider med den tilhørende tiltaksoversikten. Jeg håper dere tar eierskap, setter den på dagsorden, og bidrar til oppfølging.

Bli med på å trygge Norge!

Av: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), Samfunnssikkerhetsminister

Next article