Skip to main content
Home » Digital sikkerhet » Systematisk sikkerhetsarbeid virker
Digital sikkerhet

Systematisk sikkerhetsarbeid virker

Foto: NSR

Nå foreligger resultatene fra «Mørketallsundersøkelsen 2018», den 11. undersøkelsen som kartlegger omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser i Norge. Den gjennomføres av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). 

Undersøkelsen er enestående i Norge og et viktig bidrag til å skape bevissthet omkring informasjonssikring og omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter.

– Et ganske entydig resultat viser at de som har en eller annen form for styringssystem eller et rammeverk for IT-sikkerhet også er i bedre stand til å detektere og håndtere hendelser. Det viser på mange måter at systematisk sikkerhetsarbeid virker, sier Arne Røed Simonsen som er seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Undersøkelsen viser også at disse virksomhetene hadde lavere økonomiske tap som følge av uønskede hendelser og hadde også i større grad involvert styrene i sikkerhetsarbeidet, tilføyer Røed Simonsen.

Hele 67 prosent oppga tilfeldigheter og uflaks som viktigste årsak til at uønskede hendelser oppsto. De hyppigste hendelsene er fortsatt virus og malware, mens det er phishing, sosiale manipuleringsangrep, datainnbrudd og DDOS som har økt aller mest siden 2016.

Av Tom Backe, 

Next article