Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » – Vi tar hånd om hele dørmiljøet
Sponset

CERTEGO er en av tungvekterne i sikkerhetsbransjen. Det at kjeden har sikret seg rammeavtale med flere kunder i høysikkerhetssegmentet, viser at dette er en aktør som tar sikkerhet på største alvor. 

CERTEGO er Norges største kjede av låsesmeder. Selskapet er også en ledende nordisk leverandør av komplette sikkerhetsløsninger og finnes på 69 lokasjoner i Norden. I Norge har CERTEGO 19 avdelingskontorer over hele landet og omsatte i fjor for 0,5 milliarder. 

– Vi leverer sikkerhet og tekniske sikkerhetsløsninger fra våre kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Tromsø-kontoret leverer også i Finnmark, så vi er til stede i hele Norge, sier administrerende direktør hos CERTEGO, Rolf Gunnar Reisænen.

Rolf-Gunnar-Reisaenen

Rolf Gunnar Reisænen

Administrerende direktør, CERTEGO

CERTEGO tilbyr rådgiving, installasjon, drift og service på alle områder innen lås, adgangskontroll, kameraovervåking og alarm. 

Hele dørmiljøet

– Noe av det som skiller oss fra konkurrentene våre, er at vi kan ta hånd om hele dørmiljøet selv. Tradisjonelle sikkerhetsselskaper trenger ofte underleverandører som kan levere noen komponenter i en bestilling, sier han. 

Ved å ta hele dørmiljøet under vingen, gir CERTEGO kundene sine en vesentlig forbedret sikkerhet og levetid på dørene i bygget, både adgangskontroll, porttelefon, innbruddsalarm, kameraovervåking, velferdsløsninger og ikke minst den tradisjonelle lås og beslag delen. 

– Vår vekst og vårt strategifokus retter seg i stor grad inn mot elektroniske sikkerhetsløsninger. Det vil fortsatt være behov for de mekaniske løsningene, men det er i den elektroniske sektoren vi i fremtiden vil se mest vekst og utvikling. Dette er i tråd med markedstrendene, sier han. 

Tunge kunder

Dette har gitt CERTEGO en solid posisjon i bransjen. De jobber med kunder innen de fleste bransjer, og har også sikret seg rammeavtaler med flere store kunder innen høysikkerhet-segmentet.  

– Statnett, Telenor, Forsvaret og Politiet er noen av disse. Jeg tror det er flere grunner til at disse kundene har valgt oss, men det at vi har konkurransedyktige priser og er landsdekkende er nok to av grunnene, sier han. 

Dette er kunder som stiller høye krav til sikkerhet og kapasitet, og han tror de setter pris på den unike tekniske kompetansen selskapet sitter på. 

– Blant kundene våre har vi også flere kommuner og fylkeskommuner, så man kan si at vi bidrar til samfunnssikkerhet på flere områder, sier Reisænen. 

Egen skole

Selv om låsene og sikkerhetssystemene har utviklet seg mye de siste tiårene, ligger det grunnleggende og samme i bunn. 

– Alle dører trenger enten beslag, låsekasse, sluttstykke og dørautomatikk, mekanisk eller elektromekanisk. Her er det ingen endring til tross for elektroniske låser som det kommer mer og mer av. Men mens vi tidligere rekrutterte lærlinger fra mekaniske fag, kommer de nå fra elektrofag, sier Reisænen.

Som godkjent lærebedrift merker CERTEGO at det er en nedgang i ungdom som velger yrkesfaglig utdanning, men likevel har alle avdelingskontorene til kjeden lærlinger. 

– Vi har også en del voksne lærlinger, som kommer inn direkte som lærlinger, og vi satser sterkt på videreutdanning av dem som jobber hos oss på vår egen skole. Denne har vi investert mye i de siste to årene, for vi ser at kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor for å gjøre arbeidsplassen attraktiv for nåværende og nye arbeidstakere, avslutter han. 

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel