Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Utdanning, forskning og innovasjon i cybersikkerhet
Sponset

Universitetet i Oslo legger vekt på at digital sikkerhetskompetanse skapes i alle studieprogrammer, og at forskning innen cybersikkerhet danner grunnlag for innovasjon og forretningsutvikling.

De som bygger vår IKT-infrastruktur må ha kunnskap om digital sikkerhet på samme måte som bygningsarkitekter må ha kunnskap om brannsikkerhet.

– Dette er særlig viktig i kritiske infrastrukturer som kraftbransjen der jeg jobber, sier Janne Hagen som har hovedstilling hos NVE, og som har bistilling som 1.amanuensis på UiO. Hun foreleser i sikkerhets- og risikostyring og veileder master- og PhD-studenter.

Digital sikkerhetskompetanse

– Det er verdifullt å ha forelesere fra industrien fordi det gir studentene en direkte praktisk vinkling på læringen, sier professor Audun Jøsang på UiO. Han har skrevet læreboken Informasjonssikkerhet: Teori og praksis som kom ut på Universitetsforlaget i 2021.

– Alle informatikere vi utdanner får solid kompetanse i digital sikkerhet generelt. Vi utdanner også eksperter som for eksempel kan håndtere alvorlige cyberhendelser. UiO har et komplett undervisningstilbud i informasjonssikkerhet både på bachelor- og masternivå.

Forskerutdanning for cybersikkerhet

PhD-studenter ved UiO deltar i forskning innen cybersikkerhet i samarbeid med industrien og offentlig sektor.

– Det er viktig at våre PhD-studenter har mulighet til å jobbe innen nasjonal offentlig sektor og kritisk infrastruktur etter fullført utdanning. Derfor krever UiO at kandidater til forskerutdanningen innen cybersikkerhet må kunne sikkerhetsklareres, sier professor Jøsang. Denne strategiske retningslinjen har til hensikt å styrke nasjonal sikkerhet, der utdanningssektoren har et klart ansvar.

Fire av UiOs PhD-studenter innen cybersikkerhet forteller kort om sine prosjekter.

– Det er utrolig spennende å delta i cybersikkerhetsforskning som skaper kunnskap om sikkerhet i et fremtidig nødnett basert på 5G, sier PhD-student Sigrid Haug Selnes, som har master i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.

Hun jobber med vurderinger og løsninger for kritisk kommunikasjon basert på 5G som er fokus for Raksha-prosjektet finansiert av Forskningsrådet og koordinert av SINTEF, der blant andre UiO deltar.

Janne Hagen fra NVE underviser cybersikkerhet på UiO. Foto: Nils Gruschka, UiO

– Kontinuerlig forbedring i styring og ledelse av informasjonssikkerhet er en prioritet for Sykehuspartner, sier PhD-student Uy Tran som er nærings-PhD med hovedstilling i Sykehuspartner og holder på med PhD på UiO, finansiert av Helse Sør-Øst. Uy Tran har master i IT og ledelse fra UiO, og skriver en bok om styring og ledelse av informasjonssikkerhet, som kommer ut på Cappelen-Damm senere i år.

UiO har inngått en strategisk avtale om digital kompetanseutvikling sammen med Sykehuspartner, der cybersikkerhet er et hovedområde.

– Det er veldig spennende, og samtidig krevende, å delta i europeisk forskning og internasjonal standardisering innen digital trusseletterreting, sier PhD-student Mateusz Zych, som har master i informasjonssikkerhet fra UiO.

UiO deltar i internasjonal standardisering av digital trusseletterretning blant annet gjennom deltagelse i OASIS standardiserings komiteer og anvender opparbeidet kunnskapene i det europeiske forskningsprosjektet JCOP (Joint Cybersecurity Operations Platform) og pilot prosjektet CONCORDIA, der Mateusz Zych bidrar. 

– I samarbeid med sikkerhetsselskapet mnemonic oppnår vi gode resultater med bruk av maskinlæring for deteksjon av cyberhendelser, sier PhD-student Robert Chetwyn, som har master i informasjonssikkerhet fra Universitetet i Sheffield i Storbritannia.

Innovasjon i cybersikkerhet

Å koble forskning innen cybersikkerhet sammen med innovasjon er et strategisk mål for UiO. Selv om det kan ta mange år er det viktig å dyrke gode idéer og forskningsresultater.

– Vi er stolt av å bringe til markedet et unikt sikkerhetsprodukt som OFFPAD, der idéen ble unnfanget på UiO for ti år siden, sier gründer Jan-Erik Skaug i PONE Biometrics som holder til i Oslo.

Gründer Jan-Erik Skaug i PONE Biometrics sammen med Professor Audun Jøsang med plakat som viser forskningsprosjektet på UiO som danner grunnlaget for OFFPAD. ​Foto: Nils Gruschka, UiO

OFFPAD, som står for Offline Personal Authentication Device, er autentiseringsbrikke i smartkortformat som gir sterk brukerautentisering med både fysisk og logisk aksess, samtidig som den gir høy brukervennlighet.

Basert på forskningsresultater og patenter utviklet som del av to tidligere forskningsprosjekter i samarbeid med blant andre Universitetet i Caen i Frankrike, har produktet fått støtte av blant andre INVEN2, som er UiOs samarbeidspartner for innovasjonsutvikling, flere private investorer og Innovasjon Norge. Fraunhofer Institut i Tyskland og NTNU i Norge har også bidratt til utviklingen av OFFPAD i løpet av disse ti årene.

 – Det er fantastisk gøy å se at vår sikkerhetsforskning bærer frukter. Samtidig viser det hvor lang tid det kan ta og hvor mye tålmodighet og utholdenhet som faktisk kreves for å bringe forskning til markedet, sier Jøsang.

Tekst: Universitet i Oslo

Neste artikkel