Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Unngå den største brannårsaken
Brann- og elsikkerhet

Unngå den største brannårsaken

Foto: Getty Images

Bruken av elektrisitet og elektriske apparater øker. Kontroll og brannsikkerhet er stadig viktigere.

– Rundt halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisitet i en eller annen form, forteller Runar Strand, daglig leder i Elsjekk AS.

– Dette kan enten forekomme fordi det er feil i fast installasjon, eller feil bruk av elektrisitet.

Rammer alle

Statistikk fra DSB viser at komfyrer og kokeplater står for over 30 prosent av alle branner der hvor elektrisk utstyr er involvert i brannen.

– Tørrkoking er den helt klart største brannårsaken, og her er alle aldersgrupper godt representert.

– I dag er det pålagt med komfyrvakt i alle nye boliger, men boliger uten komfyrvakt utgjør fortsatt et stort flertall. En komfyrvakt er det derimot enkelt å etter-montere, og er absolutt å anbefale. Det kan for eksempel være en omtenksom og viktig gave til de du er glad i, sier Strand.

Han trekker også frem feil bruk av skjøteledninger med for mange koblinger og ledninger av dårlig kvalitet som en vanlig elektrisk brannårsak.

Mangelfull kontroll

Strand forteller at man ikke kan føle seg trygg på at den offentlige kontrollen er grundig eller regelmessig nok.

– Behovet for el-kontroll er stort, og det offentlige dekker ikke behovet.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utarbeidet normserien NEK 405, som spesifiserer kompetanse og metode for utførelse av el-kontroll.

– Det betyr at en kontrollør som er sertifisert etter denne normen, innehar all nødvendig kompetanse for å gjennomføre en god kontroll av ditt elektriske anlegg.

I tillegg til kontroll informerer man også boligeieren om riktig bruk og faremomenter ved bruk av elektrisitet.

– Dette er like viktig som selve kontrollen med tanke på brannsikkerhet, og er helt sentralt for å unngå elektriske branner.

Billig for forbrukeren

Strand forklarer at særlig forsikringsselskaper har gått i bresjen for å fremme den nye ordningene, da boligbranner i Norge representerer et betydelig problem, og gjør stor økonomisk skade.

– Mange selskaper legger til rette for å gi rabatter på forsikringspremier når man gjør en kontroll i henhold til normserien NEK 405. Det gjelder både næringslivet og privatboliger, og langt på vei er det forsikringsselskapet som betaler el-kontrollen.

For å opprettholde denne rabatten må en privatbolig kontrolleres hvert femte år, forutsatt at de eventuelle feil eller mangler som kontrollen avdekker, blir utbedret.

– Det er viktig er at man motiveres til å gjøre en el-sjekk. Det offentlige er fraværende, og det koster lite å få gjennomført.

Minimer faren for el-brann

Strand oppfordrer alle til å få gjort en elektrisk sjekk av profesjonelle, da det er flere skjulte feil og mangler man ikke nødvendigvis oppdager selv.  Mellom kontrollene er det allikevel mye man selv kan gjøre for å motvirke brann. Her følger en sjekkliste man kan følge i sitt eget hjem.

1.  Se, lukt og hør. Elektriske anlegg kan gi faresignaler om at noe er galt. Blafrer det i en lyspære, endrer lyden fra et apparat seg, eller lukter det spesielt fra en kontakt? Ring en autorisert el-installatør.

2.  Ha el-vett. Respekter det elektriske anlegget. Begrens bruk av skjøteledninger og seriekoblinger.

3. Begrens bruken av elektrisk utstyr når man sover eller har forlatt boligen. Dette kan være for eksempel tørketrommel, vaskemaskin eller ladere.

4. Installer komfyrvakt. Altfor mange branner starter på kjøkkenet.

5. Sjekk at røykvarsler og brannslokningsutstyr er intakt. Dette kan redde liv.

6.  Ikke gjør elektrisk arbeid selv. Det kan være veldig risikabelt å gjøre amatørarbeid på et elektrisk anlegg. Dette er ikke et område å spare penger på.

,

Neste artikkel