Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Ha en brannsikker sommer
Brann- og elsikkerhet

Ha en brannsikker sommer

Foto: Thor Kr. Adolfsen

Boliger brenner også om sommeren når varmeovnene er avslått, peisen bare står til pynt og juletrebelysningen ligger trygt nedpakket bakerst i boden. Her er brannfellene du skal være mest obs på i sommermånedene.

Komfyren

Nær halvparten av brannutrykningene skyldes branner og branntilløp som starter på komfyren. Årsakene er ofte svært åpenbare, enten det er glemte gryter, overopphetet matolje eller svartsvidd pizza i ovnen. Løsningen er å holde seg våken, til stede og edru mens man kokkelerer. Stå ved komfyren så lenge platene står på fullt, og sett på tidsuret på mobiltelefonen så snart du demper varmen og venter på at maten skal bli klar. En komfyrvakt er en god investering selv om du ikke er av den glemsomme typen. Komfyrvakten varsler og bryter strømmen til komfyren hvis varmen blir for sterk.

Elektriske duppeditter

Mye av det vi omgir oss med av elektriske innretninger går på batteri, og må lades i tide og utide. Tilfeller av ladebranner og batterieksplosjoner viser at det er verdt å være på vakt, selv om det ikke skjer veldig ofte. Batterier som er utsatt for skade eller fukt har vist seg å være ekstra utsatt. Sørg for at lading skjer på steder uten mye brennbart rundt, og i et rom der det finnes røykvarsler. Unngå lading mens du sover. Pass på at ladere og transformatorer ikke tildekkes av klær, dyner og annet som hindrer god lufttilførsel.

El-anlegget

Vi bruker vesentlig mindre strøm om sommeren enn om vinteren, men like fullt oppstår det el-branner som følge av slitasje, skader eller feil på komponenter. Feilmontering er også et problem. Hold øye med sikringsskap, ledninger, kontakter og brytere. Oppdager du uvanlig varmgang, svimerker eller unormal svilukt, kontakt en godkjent installatør for en sjekk av el-anlegget. Vær ekstra obs etter tordenvær. Etter lynnedslag kan overspenninger i strømnettet føre til skader man kanskje ikke merker med en gang.

OGSÅ BRANNFARE OM SOMMEREN: – En komfyrvakt er en god investering også selv om du ikke er av den glemsomme typen, mener administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Rolf Søtorp. Foto: Ingar Næss

Grilling

Grillen går på høygir i sommermånedene, enten man sverger til gass, kull eller engangsgrill. Bruker du gassgrill, er det viktig å passe på at slanger og koblinger holder tett. Gasslangen bør byttes hvert andre eller tredje år. Plasser gassbeholderen med litt avstand til selve grillen, slik at fett ikke kan dryppe ned på den. Når det gjelder kullgrill, må man passe på at den plasseres stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i søppelet.

Brannskader

Sommeren er høysesong for brannskader etter nærkontakt med bål, grill og andre varmekilder. Vær forsiktig med brennbar væske i kombinasjon med åpen flamme. Hold barn og fulle folk i trygg avstand fra ilden. Hvis ulykken er ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige senskader. Kjøl ned brannskaden med 20-graders vann i 20 minutter. Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade.

Av Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, 

Neste artikkel