Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Tilkoblet, produktiv og trygg
Sponset

Det raske skiftet til hjemmekontor i 2020 på grunn av COVID-19 har gitt utfordringer for selv de mest forberedte bedriftene. Hvordan opprettholde datasikkerheten samtidig som de ansatte kan være tilkoblet og produktive?

Hjemmekontoret kommer til å kreve at sikkerheten er nærmere dataen og brukerne.

– Når ressursene blir digitale, følger truslene etter, sier Marthin Storm Hansen, Country General Manager i Lenovo.

– Mange myndigheter står overfor utfordringer, som mangel på sikkerhetseksperter og budsjettbegrensinger, samtidig som hyppigheten av cyberangrep øker, fordi markedet for cyberkriminalitet vokser.

Marthin Storm Hansen

Country General Manager i Lenovo

Uvitende om sikkerhetsrisiko

Det er behov for at alle enheter og bedrifter sikrer endepunktene sine mot uautorisert tilgang, manipulering, dataeksfiltrering (data som blir stjålet), malware, ransomware og tapte enheter.

– Mange ansatte er uvitende om sikkerhetsrisikoen de tar når de logger seg på åpne nettverk. Det er en utfordring for bedriftene å administrere sikkerheten, når den også kommer an på menneskene som bruker enheten.

Det har vært flere vellykkede angrep ved bruk av stjålne akkrediteringer, for å få tilgang til personopplysninger, beredskapsplaner og andre sensitive data i Norge. Lenovo kan bidra til å redusere denne risikoen ved å begrense antall passord og introdusere neste generasjons multifaktor-autorisering fra «Secret Double Octopus».

– I tillegg til å redusere risikoen, kommer den med mange positive ringvirkninger, som mindre administrasjonsarbeid, kostnadsreduksjon knyttet til helpdesken, og mindre tid brukt på å håndtere passord for sluttbrukeren.

Security by design

Lenovos strategi er å inkludere «Security by Design», å inkludere intelligens om det nåværende og fremtidige trussellandskapet i designet.

– På den måten sikres firmware, maskinvare og plattformer.

Lenovo beskytter enhetene ende-til-ende, fra første komponent til slutten av livet.

Leverandører blir regelmessig undersøkt i henhold til Lenovos sikkerhetskrav, og enheten og komponentene spores fra produksjonen og gjennom hele livssyklusen. Ved bruk starter beskyttelsen før OS/Windows, og mens brukeren jobber med data lokalt eller koblet til en sky eller internett. Når en enhet pensjoneres, kan Lenovos løsning tilby en sertifisert sletting av dataen som er lagret.

Gjør stjålne data mindre verdifulle

Nettleseren brukes mer og mer, og mange tjenester og forretningsprogramvarer er nå nettbaserte.

– Med Lenovos «BufferZone»-løsning kan man beskytte endepunktet ved å la nettleseren kjøre i en virtuell beholder.

– Denne innkapslingen vil gi fullstendig kontroll av data som kommer inn fra eksterne kilder og forhindrer opplasting av data til ikke-godkjente steder.

Dataen er også beskyttet for langtidslagring med kryptering fra WinMagic, og beskytter dataen mot uautoriserte adganger til informasjon. Dermed blir stjålne data og enheter mindre verdifulle fordi dataen ikke kan brukes før den er dekryptert.

– Med vår «Absolute»-løsning kan ansatte for kundesikkerhet vurdere om enheten innebærer en risiko.

­– Verktøyet kan identifisere sensitive filer på enheter, overvåke eventuelle endringer i kritiske apper eller BIOS, og med selv-helbredingsfunksjonen tilbakestille konfigurasjonen av programinnstillingene om nødvendig. Lenovos Absolute Solution tilbyr en geosporingstjeneste med mulighet for ekstern frysing av enheter, og kan til og med slette data fra enheter som går tapt. Gjenopprettingsfrekvensen for tapte enheter er rundt 65 prosent.

Høy tilgjengelighet

Ransomware blir sett på som den største trusselen akkurat nå.

­– Hver dag ser vi vellykkede angrep som koster ofre mye smerte og penger. Her har Lenovo en unik posisjon for å beskytte endepunktene mot ransomware med de beste i klassen fra SentinelOne.

Det er den eneste AI-baserte Next Gen AV med en 100 prosent deteksjonshastighet i ‘MITRE ATT&CK’-testen. Den er kåret til leder i Gartner Magic Quadrant (mai 2021). Den kan forhindre ransomware, og den kan tilbakeføre ransomware. Som et resultat av dette trenger ikke selskaper å betale løsepenger, og sluttpunkter vil bli gjenopprettet i normal tilstand på få minutter, ikke dager. Dette kan garantere høy tilgjengelighet for brukerne i alle de viktige situasjonene der de er avhengige av IT-verktøyene, og ganske enkelt ikke kan være utilgjengelig.

– Med Lenovo kan alle være trygge, avslutter Hansen.

Tekst: Lenovo

Neste artikkel