Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Styrker egenberedskapen
Samfunnssikkerhet og beredskap

Styrker egenberedskapen

Foto: DSB

Oslo kommune og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sammen utviklet en kampanje som skal gjøre deg bedre rustet mot hendelser som kan true liv og helse.

Egenberedskap handler om å være forberedt på uventede situasjoner, være seg klimaendringer, terrortrusler, eller mindre kritiske problemer. Men selv om de fleste allerede har tilstrekkelig mengder proviant og annet for å dekke grunnleggende behov i hjemmet, kan det være av fordel å undersøke om du er helt rustet til å møte en større krise.. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en slik hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

— Det er flere forhold som gjør at Oslo kommune og DSB har utviklet kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Klimaendringene som har bidratt til mer ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel mobilnett, vann og strøm. Denne kampanjen har som mål å bedre folks egenberedskap, forteller Kathrine Sæverud Hauge, beredskapsrådgiver i Beredskapsetaten, Oslo kommune.

Inneholder konkrete råd

Kampanjen fokuserer på hva enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle forsvinne i flere dager, om vannet er avstengt, om mobilnettet ikke fungerer, eller om du ikke får tak i nødvendig varer. Kampanjen inneholder også konkrete råd og eksempler på hvordan du kan klare deg i ditt hjem i minst tre dager.

— Listen over hvilke ting du er anbefalt å ha hjemme vil variere fra person til person. Det er for eksempel ikke sikkert alle trenger knekkebrød, men du bør dekke det grunnleggende behovet med mat. Det er også viktig at du har tilstrekkelig mengde med drikke, at du kan holde deg varm, at du har tilgang til nødvendige legemidler, og at du kan tilegne deg informasjon ved å for eksempel ha en batteridrevet radio. Denne listen gir deg en god indikasjon på hva du bør ha i hjemmet til enhver tid, sier Hauge.

Oppsøk mer informasjon

Kommunens oppgave er å kontinuerlig jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap, slik at den både opprettholdes og utvikles. Hauge forteller at de er opptatt av at folk forstår hvordan du blir varslet, og at du oppfatter at noe har skjedd i tillegg til forberedelsene du selv kan gjøre hjemme.

— Oslo kommune varsler våre innbyggere på tekstmelding, så vi er veldig opptatt av at folk forstår at når de får en tekstmelding fra kommunen eller politiet så må de forholde seg til denne informasjonen. Du må aktivere deg selv, og ta stilling til det du får beskjed om, for så å oppsøke mer informasjon, slik at du kan holde deg oppdatert og at du er i stand til å ta gode valg for deg selv, avslutter Hauge.

Av Andreas Aguilera Myrvold, 

Neste artikkel