Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Studier i informasjonssikkerhet er mer aktuelt enn noen gang
Sponset

Det digitale trussellandskapet endres stadig, og dette skjer i et raskt tempo. Derfor er det viktigere enn noen sinne å beskytte seg mot angrep. Ved NTNU kan man velge mellom flere utdanninger i informasjonssikkerhet, og etter endt studietid, er man nesten garantert jobb.

– Jeg fant ut at studiet på Gjøvik gir meg mange muligheter etter at jeg har fått bachelorgraden, sier Vilde Nylund Johnsen (23). Hun går tredje året på bachelorstudiet Digital infrastruktur og cybersikkerhet ved NTNU Gjøvik.

– En jobb innenfor forsvaret kan være aktuelt, siden jeg har tjenestegjort der tidligere, men det virker veldig spennende med jobber i Økokrim eller PST også, sier hun.

Vilde-Nylund-Johnsen

Vilde Nylund Johnsen

Bachelorstudent, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, NTNU Gjøvik

Ved bachelorstudiet Digital infrastruktur og cybersikkerhet, lærer man praktiske ferdigheter innenfor infrastruktur og sikkerhet. I tillegg vil man lære å planlegge og realisere virtuelle maskinparker, lære å tolke trusselbildet og bli god på overvåking og sikkerhet i digital infrastruktur.

Åpenhet vs. hemmelighold

Johnsen er snart ferdig med bacheloroppgaven sin, som hun skriver på vegne av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– I rapporten «Risiko 2020», vurderer NSM risikoen for at samfunnet skal rammes av tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade viktige samfunnsinteresser. Rapporten tar blant annet opp dilemmaet åpenhet versus hemmelighold. Oppgaven omhandler bedrifter og organisasjoners håndtering av sikkerhetshendelser og deres valg om åpenhet rundt dette, sier Johnsen.

Vil du studere Digital infrastruktur og cybersikkerhet? Søk her!

NORCICS

Sokratis Katsikas er professor ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og senterleder i SFI NORCICS. Han forteller at inntrengernes evner øker, og at det vanligvis er lettere å angripe enn å forsvare seg.

sokratis

Sokratis Katsikas

Professor ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og senterleder i SFI NORCICS

– For angriperen er det nok å finne og utnytte et svakt punkt, mens forsvareren alltid må sørge for at alle delene av sine systemer har et godt forsvar. Vi må hele tiden forvente å bli angrepet, sier han.

SFI NORCICS står for Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors, og åpnet høsten 2020. Det er et senter for forskningsdrevet innovasjon med støtte fra Norges forskningsråd. Senteret bidrar til utviklingen av fremtidsrettede løsninger for å ha god sikkerhet for kritiske samfunnsfunksjoner.

Cybersikkerhet og CCIS

Ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) utøves forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. NTNU IIK tilbyr studieprogrammer på doktor-, master-, og bachelorgradsnivå innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

NTNUs Center for Cyber and Information Security, NTNU CCIS, er et forskningssenter der det forskes på hvordan offentlig og privat sektor kan stå best mulig rustet under et cyberangrep. CCSI er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i cybersikkerhet.

NTNU fikk Sønstebyprisen

Gunnar Sønstebys minnepris ble i 2021 tildelt NTNU sammen med ti andre sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere for deres arbeid med cyberforsvar av demokratiet og våre demokratiske institusjoner.

Nils Kalstad (t.v.), instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi i NTNU, tar imot Sønstebyprisen for NTNUs jobb for cybersikkerhet. Foto: NTNU

Vil du studere Digital infrastruktur og cybersikkerhet? Søk her!

Nils Kalstad, instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi i NTNU, sier at tildelingen for NTNU, og særlig for alle de som jobber med og studerer cybersikkerhet i NTNU, både er en ære og en motivasjon. Han understreker at NTNU deler denne prisen med andre gode cyberforsvarere.

– NTNU er stolt over det tette og gode samarbeidet som vi har med Cyberforsvarerne innen fagområdet som bringer oss alle tettere sammen på godt og vondt. Særlig stolte er vi over den innsatsen som vi vet at kandidater fra NTNU utøver i sitt daglige virke for å skape et sikkert digitalt Norge, sier han.

Ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi kan du studere:

Av Marte Frimand

Neste artikkel