Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Studentene fra dette studiet er nærmest garantert jobb
Sponset

I høst tok Universitetet i Tromsø imot sine første studenter til en integrert master i cybersikkerhet. Utdanningen er praktisk rettet, og ferdig utdannet vil studentene ha en kompetanse det er skrikende etterspørsel etter.

Universitetet i Tromsø (UiT) har lenge hatt et anerkjent studietilbud innen informatikk. For eksempel ble det femårige masterprogrammet deres kåret til landets beste studium i informasjons- og datateknologi av Studiebarometeret i 2018. Årsaken til at instituttet har styrket studietilbudet til også å omfatte cybersikkerhet, er det økte behovet for arbeidskraft innen dette fagfeltet.

Større behov for sikkerhet

Stadig flere funksjoner i samfunnet blir digitalisert og ulike systemer kommuniserer med hverandre i større grad enn før. Det gjør at det finnes mye mer informasjon om enkeltpersoner og at data lettere kan knyttes sammen, noe som gir dataene større verdi.

– Derfor blir dataene også mer attraktive og da blir det også større behov for å beskytte dem. Vi har hatt mange eksempler på at både bedrifter, Stortinget, kommuner og sykehus har blitt utsatt for angrep. Behovene for å beskytte data, ha kontroll på data og ha evne til å vurdere trusler og risiko i den digitale verden blir stadig viktigere, sier Anders Andersen, som leder Institutt for Informatikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Et femårig studieløp

Selve studiet, som kalles en integrert master, er et femårig studieløp og egentlig en sivilingeniørutdanning. Studentene som tas opp må ha realfag fra videregående skole. Det første kullet som startet på studiet nå i høst besto av 16 studenter, men planen fremover er at UiT skal ta opp over 20 nye studenter hvert år. Ved Institutt for Informatikk er de svært opptatt av at utdanningen skal være relevant slik at studentene blir i stand til å takle utfordringer i det virkelige liv når de er ferdig utdannet.

– Derfor har vi allerede etablert kontakt med flere samarbeidspartnere. Noen av dem er innen helsesektoren, via Helse Nord IKT, men vi jobber også mot andre bedrifter som har fokus på IT-sikkerhet. Formålet er både at studentene kan ta oppgaver hos disse samarbeidspartnerne, men det er også viktig med et slikt samarbeid sånn at studentene ser relevansen i det de studerer. Vi er opptatt av at studentene ikke bare skal utvikle kunnskap om faget, men også få realistiske oppgaver underveis i studiene, fortsetter Andersen.

Svært gode jobbutsikter

Behovet for denne typen kandidater er stort i Norge siden det utdannes færre innenfor dette fagfeltet enn det er behov for hvert år. Derfor er jobbmulighetene gode:

– Det gjelder ikke bare for akkurat disse studentene, for faktisk tror jeg ikke at vi har hatt studenter hos oss som har gått ut i arbeidsledighet noen gang. Mange av dem får jobb lokalt, men vi har også bedrifter fra hele landet som kommer til oss på jakt etter gode kandidater til ulike stillinger innen informatikk, tilføyer han.

Et annerledes studiested

UiT er et forholdsvis lite universitet. Det gjør at det blir enklere å komme i kontakt med de ansatte og de andre studentene. Tromsø by har dessuten en rimelig god størrelse med mange tilbud, det skjer mye der og byen har et bra restaurant- og utelivsmiljø.

– Også har vi den fantastiske naturen. Hvis du også er litt opptatt av fin natur og aktivt friluftsliv så er det litt paradis å komme til Tromsø for å studere, avslutter instituttlederen.

Av Tom Backe

Neste artikkel