Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Skifter rør helt uten graving
Sponset

Avløpsnettet er modent for utskifting i alle norske kommuner. Med ny grøftfri metode kan jobben gjøres mye smidigere enn tidligere.

Det å skifte ut avløpsnettet i hele landet er et stort prosjekt, men med gamle nett i alle kommuner er det også helt nødvendig. Dette krever mye arbeid av mange aktører i årene fremover, men ved å velge riktige metoder kan arbeidet gjøres mer effektivt, lønnsomt og miljøvennlig.

Flere løsninger

Når et rør skulle skiftes før i tiden, var eneste valg å grave opp det gamle og grave ned et nytt.

– Det å oppgradere på denne måten fører til store inngrep i naturen rundt, mye transport av masse og mye berøring av veiarealer og annet område rundt. Heldigvis har vi i dag flere løsninger å velge mellom når vi skal renovere avløpsnettet, sier Knut Skorta.

Han er fagansvarlig for NoDig i entreprenørselskapet Isachsen.

Knut Skorta er fagansvarlig for NoDig i entreprenørselskapet Isachsen. Foto: Markus Sanden

Grøftfri rørlegging

Når Isachsen får et oppdrag i dag, vil de gå inn og gjøre en vurdering på hvilke metoder som er mest egnet for det bestemte området. Ofte vil et være gunstig å kombinere gammeldags grøfting med NoDig-metoden.

– NoDig er grøftefri rørlegging, og man kan blant annet benytte eksisterende rør som man fører nye rør inn i. De gamle rørene blir altså liggende i bakken. Dette er en av metodene som kalles utblokking. Man kan også lage nye traseer med boring samt installere strømpe i eksisterende rør uten å grave, sier han.

Mest miljøvennlig

– En grøftejobb gjøres som regel atskillig raskere når man benytter denne metoden, og det er behov for færre folk på hver jobb. I tillegg unngår man mye unødvendig transport, og fordi man i liten grad påvirker miljøet, kan trafikken rundt gå sin gang, sier han.

Gundhus forteller at stadig flere kommuner og oppdragsgivere synes å bli oppmerksom på NoDig-metoden, og etterspørselen er derfor økende.

– Når Isachsen kommer inn som hovedentreprenør i større prosjekter, opplever jeg at flere konsulenter og byggherrer kartlegger hvilke metoder som finnes og ønsker den metoden som er best miljømessig, sier han.

Deler kunnskap

I dag bruker Isachsen NoDig-metoden på flere prosjekter i Oslo og Stor-Oslo. Ofte velger de etter en vurdering å også grave på noen strekninger.

– Vi har god kompetanse på NoDig med gode samarbeidspartnere, som sammen gir erfaring og kompetanse til å velge hvilket segment som er best, sier Skorta.

Han forteller at de i større grad enn tidligere får bidra med råd i planleggingen av prosessen.

– Mens vi tidligere fikk ferdig planlagte prosjekter, er vi i dag oftere med på planleggingen sammen med byggherre og konsulenter. Dette gjør at alle parter får utnyttet sin kompetanse og sammen kommer frem til de aller beste løsningene.

Et samfunnsansvar

At det er mer enn nok arbeid til alle som driver med grøftfri rørlegging de kommende årene, er Skorta sikker på.

– Derfor er det viktig at vi deler på kompetansen. Vi som jobber med dette har et samfunnsansvar når det gjelder å få skiftet ut gamle rør, og da må vi entreprenører være ærlige på hva som er best for hvert prosjekt. Det er helt nødvendig hvis vi skal få opp farten på rehabiliteringen av nettet, sier han.

Tegn deg på nyhetsbrev for oppdatert informasjon! Ta kontakt på [email protected]

isachsenanlegg.no / isachsen-nodig.no

Av Katrine Andreassen

Next article