Brannsikkerhet angår alle i samfunnet, men vi ser at de eldre er en utsatt gruppe. Dette sier Bjørn Nyrud, avdelingsleder for enhet for elektriske produkter i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Nyrud forklarer at mange har utdaterte elektriske anlegg som er tilpasset et mindre strømforbruk enn man har i dag. Dette kan føre til overbelastning, som igjen fører til brannfare.
– Mellom ni og elleve prosent av alle branndødsfall i Norge kommer fra komfyrbranner, og eldre er dessverre overrepresentert. Vi ser spesielt at kvinner over 65 år er en utsatt gruppe når det gjelder skader i forbindelse med komfyrbranner, forteller Nyrud.

Løsningen kan redde liv

Han forteller at en av de viktigste innovasjonene de siste årene er ”komfyrvakten”- et verktøy som kan brukes for å overvåke varmen og slå av komfyren.

Det vi vet er at de fleste komfyrbranner kommer av at man har noe brennbart i pannen, som oftest olje som overopphetes. Komfyrvakten er et temperaturøye som ser ned på komfyren og analyserer om det på platene har blitt så varmt at det utgjør en brannfare, hvorpå strømmen eventuelt kuttes, forklarer Nyrud.

Undersøkelser fra SINTEF viser at komfyrbranner blant eldre som oftest oppstår før klokken 22, i motsetning til andre grupper som oftest er rammet om natten.

– Dette kan bety at eldre som oftest er våkne og til stede når brannen oppstår. Vi kan da anta at det finnes tilfeller der noen ikke klarer å kontrollere varmeutviklingen, selv om de er fysisk til stede.

Forebyggende tiltak

– Hvis det skulle oppstå en brann på en plate, er det viktig at den ikke sprer seg, forteller Nyrud.

Hold grytekluter, kjøkkenhåndklær og annet brennbart materiale i avstand fra komfyren. Rengjør også kjøkkenviften for fett, da dette er brennbart. Nyrud påpeker også viktigheten av å være tilstede under matlaging.

– Levende lys utgjør også stor brannrisiko. Disse levende lysene har ofte dekorasjoner på seg, som igjen gjør at brannen spres raskere, forteller han.

Røykere risikerer også at glør fra sigaretter kan starte brann.

DSB anbefaler å teste røykvarsleren en gang i måneden, samt bytte batteri en gang i året. De anbefaler optiske røykvarslere, da disse reagerer raskt på røyk med store partikler. Ikke alle eldre kan løfte et brannslukningsapparat, og da er det smartere å ha et brannteppe eller en slokkespray tilgjengelig. Å forhindre brann er viktig, men man må også være forberedt på å takle en eventuell krisesituasjon.