Samfunnssikkerhet og beredskap

Sikrer Norge

Foto: MIR KOMMUNIKASJON/KLEIHUES + SCHUWERK/STATSBYGG

Nå kan du få kundespesifikke konsepter som sikrer deg mot terror, innbrudd og eksplosjoner.

– Vår ønskesituasjon er at vi kommer så tidlig som mulig i gang med befaring , slik at vi sammen med kunden kan utvikle konsepter basert på trusselvurderingen som foreligger. Det blir mye enklere for oss, samt mye bedre for kunden å finne sikringskonsepter og løsninger for å sikre seg. Jo tidligere vi kommer inn i bildet, jo bedre er det, sier daglig leder i Mil Sec, Per-Ove Paulsen.

I 2017 gikk bedriften Mil Sec sammen med Rapp Bomek i felles eierskap, og er begge i dag i Bomek-konsernet. Konsernet leverer  sikkerhetskonsepter til offentlige bygg og oljeplattformer, men også til mer profilerte prosjekter som for eksempel Munchmuseet. Mil Sec har ansvaret sikkerhetsmarkedet i konsernet, mens Rapp Bomek har ansvaret for regulære bygg, og bygg uten spesielle sikkerhetstiltak.

– Rapp Bomek som selskap er verdenskjent for å levere sikkerhetsdører og branndører til oljeplattformer, og vi har anslagsvis 20 prosent av verdensmarkedet på oljeselskapsutbygginger på plattformer, sier Per Arne Haug, Sales and Marketing Director i Rapp Bomek.

Endret strategi

Da oljekrisen kom gikk Rapp Bomek gjennom strategien deres på nytt og fant ut at de ville innfusjonere Rapp Pyrotec  som de tidligere het inn i Rapp Bomek for å lage én enhet ut av det. De begynte å gå etter markedsområder innen bygg og anlegg. Pyrotec hadde tidligere levert produkter til Mil Sec, så da mulighetene med Munchmuseet kom slo de seg etter hvert sammen

Munchmuseet var i behov av spesifikke produkter, og rettet seg til Bomek-konsernet med Mil Sec og Rapp Bomek i spissen.

– Det passet oss godt. Fra olje- og gass-bransjen er vi vant med å lage det kundene spør etter, og det var det Munchmuseet etterspurte. Prismessig konkurrerer vi godt med verdensmarkedet, så selv om det var behov for en del større porter med helt spesielle krav, gjorde samarbeidet vårt i konsernet det mulig for Oslo kommune å få en totalløsning.

Sikkerheten bygges inn i bygget

I Norge kan det være dyrt å ansette et stort mannskap. I utlandet løses dette på andre måter. Munchmuseet skal huse noe av det dyreste inne kunst, og det må derfor være sikret.

– Andre steder i verden ville dette bli løst med permanent vaktstyrke, eller kanskje en politistasjon plassert rett ved museet, for det koster ikke så veldig mye. I Norge vil dette derimot koste enormt mye, så vi bygger heller sikkerheten inn i bygget. Dette vil gjøre at selv om det skulle vært en hendelse som for eksempel innbrudd, terrorhandling, eller eksplosjon ville sikringen i museet gjøre at politiet strekker til i tide. Vi er faktisk kommet langt på vei i Norge når det gjelder dette i motsetning til andre land. Det handler om pris kontra drift. Hvis du ser på dette i løpet av noen år, vil det lønne seg å bygge et nasjonalmuseum, til store summer, hvor sikkerheten er en større del av utgiftene, i stedet for et mannskap og en politistasjon som ville ha kostet mer på lengre sikt, sier Haug.

Sikre rom

Begrepet ”Sikre rom” er et gammelt slagord Mil Sec har brukt i alle år. Paulsen forklarer at dette er noe de ønsker å innføre i alle prosjekter de holder på med, og kommer til å holde på med i fremtiden.

– Vi skal skape tryggemiljøer for mennesker å ferdes i. Det kan være alt fra et konkret arbeidsrom til et større ute-areal. Dette får vi til gjennom produktutvalget vårt som er et komplett produktutbrudd til å drive for eksempel antiterror-sikring og innbrudds-sikring.

Av Andreas Aguilera Myrvold, 

Neste artikkel