Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Sikkerhetstrusler mot norske virksomheter
Sponset

Endringer i trussellandskapet til norske virksomheter, særlig de med samfunnskritisk funksjon, krever økt fokus på forebyggende tiltak og evne til krisehåndtering.

– Med dagens trusselbilde er norske virksomheter spesielt utsatt for sammensatte trusler, sier direktør for sikkerhet- og beredskap i KPMG, Stian Ervik.

Disse kan forstås som statlige eller ikke-statlige aktørers bruk av ulike virkemidler for å utnytte sårbarheter, innhente informasjon og oppnå bestemte politiske eller strategiske mål. Her er IT-angrepene mot Stortinget i 2020 et godt eksempel.  

– Sammensatte trusler er svært vanskelig å oppdage. Det er ofte mange små indikatorer som må sees i sammenheng for å kunne identifisere en potensiell trussel, sier Ervik. 

Dette kan innebære mindre forstyrrelser i et styringssystem, uvanlige fysiske hendelser, økt uønsket oppmerksomhet mot individer og misvisende mediekampanjer. 

– Vi dekker alle domener innenfor sikkerhetsarbeidet, og har et robust og sammensatt miljø bestående av spesialister fra de ulike sikkerhetstjenestene og ulike sivile sektorer. Når vi jobber med sikkerhet er det viktig å se helheten i arbeidet. For å sikre dette tilstreber vi å alltid sette sammen tverrfaglige team i alle våre leveranser, sier Ervik.

KPMG gir deg rådene som gjør det enklere å drive virksomheten, og bli enda bedre.

Trusselen øker fra Russland

Krigen mellom Russland og Ukraina har aktualisert viktigheten av å ha en troverdig beredskap mot potensielle sikkerhetstruende hendelser. For å kunne ivareta sin posisjon om å være en dominerende aktør i verden, er Russland svært avhengig av inntektene fra eksport av olje og gass til utlandet. Dette krever tilgang til den kontinuerlige videreutviklingen av vestlig høyteknologi, forklarer tidligere forsvarstopp Torgeir Gråtrud, som nå jobber med sikkerhetsrådgivning hos KPMG. 

– Mange norske virksomheter er utsatt for både konkurranse og informasjonsinnhenting fra russiske statlige og ikke statlige aktører, men det gjelder særlig virksomheter med samfunnskritiske funksjoner, sier Gråtrud.

Russland har aldri vært så uforutsigbare som nå og fremstår som aggressive i trusselbildet.

– Vi kan, med stor grad av sannsynlighet, si at Russland har intensivert sine aktiviteter mot norske offentlige og sivile virksomheter. Vi må forvente høy bruk av sammensatte trusler mot norske offentlige aktører og sivile virksomheter fremover, sier han.

Må tas på alvor

Gråtrud sier at beredskapen for å håndtere denne type trusler blant annet bør innbefatte forebyggende tiltak for personellsikkerhet, sterkt fokus på cybersikkerhet, samt tilføring av sikkerhetskompetanse og kontinuerlig arbeid med god sikkerhetskultur.

–  Vi må ta situasjonen alvorlig. Den dårlige nyheten er at denne situasjonen neppe vil forsvinne på mange år, legger han til.

KPMG erfarer at mange norske virksomheter virkelig tar sammensatte sikkerhetstrusler på alvor. Dette gjør at virksomhetene er godt rustet til å sikre de verdier og informasjon som ønskes skjermet. 

– Men det er likevel viktig å stadig gjenta at dette er noe som faktisk skjer. Det handler ikke om hvis, men når, avslutter Gråtrud.

KPMG

Et av verdens ledende kompetansehus
Spesialistkompetanse på sikkerhetsrådgivning

Stian Ervik leder KPMGs avdeling for sikkerhet og beredskap
E-post: [email protected] 
Telefon: +47 941 41 255

Les mer her.

Av Julie Malvik

Neste artikkel