Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Samarbeid var essensielt da grensen mot Sverige skulle kontrolleres
Sponset

Samarbeidet mellom Heimevernet, politiet og tolletaten var essensielt da regjeringen ønsket økt grensekontroll mot Sverige. Slik jobbet de sammen for å løse oppgaven.

– Innlandet har en veldig lang grense mot Sverige. Da det kom en bistandsanmodning fra politiet på Innlandet om økt grensekontroll, lurte jeg på hvordan jeg kunne løse denne oppgaven, sier Semming Rusten, distriktssjef for HV-05.

– Det var viktig at alle satt med et riktig bilde av det som skjedde på grensen, samtidig som mine soldater måtte kunne kommunisere tilbake til oss hva som skjedde, sier han videre.

Rusten er godt kjent med Norges nasjonale Battlefield Management System, FACNAV, som er utviklet og levert av Teleplan Globe. Han ønsket å benytte den mobile versjonen av systemet for soldatene, samt fullklienten hos operasjonssentralene.

– Dette er et system Forsvaret har brukt lenge for å dele felles situasjonsforståelse hos alle involverte ressurser. Det var akkurat det jeg trengte for mine HV-soldater på grensen, sier han.

Etablerte et totalforsvar

Rusten utstyrte alle grensepatruljene sine med mobiltelefoner med FACNAV-appen. Da kunne alle soldatene se hverandres posisjon i et felles kart.

– Men vi var også avhengig av kommunikasjon med politiet og tollvesenet. Det sivile var ikke like kjent med FACNAV, så vi satte opp systemet hos politiet Innlandet og tollvesenet. Nå hadde vi etablert et nødvendig totalforsvar. Den effektive tverrsektorielle kommunikasjonen var helt avgjørende for resultatet, sier Rusten.

Nå satt alle med et likt, dynamisk situasjonsbilde, noe som bidro til en felles situasjonsforståelse, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag. Det var etablert god og sikker kommunikasjon og samhandling mellom aktørene. På nasjonalt nivå ble også Fylkesmannen involvert.

Ønsker en permanent løsning

Hadde ikke Rusten hatt tilgang til FACNAV Mobile, måtte han og HV-soldatene ha benyttet nødnettsamband og militært radiosamband.

– Det hadde gitt en vesentlig lavere grad av presisjon og mye lenger responstid dersom en hendelse hadde krevd politiets tilstedeværelse. Vi hadde ikke hatt chatfunksjonalitet og soldatene ville ikke kunne dele bilder eller video av for eksempel biler som krysset grensen, sier Rusten.

Nå ønsker distriktssjefen en permanent løsning hvor både Forsvaret og beredskapsaktører kan etablere et felles situasjonsbilde, der de er i stand til å kommunisere sikkert gjennom et operasjonelt og taktisk styringsverktøy.

– Vi må utnytte den teknologien som er tilgjengelig. Det gjør vi ikke i dag, sier Rusten og legger til at FACNAV tilfredsstiller hans ønsker.

– FACNAV er et veldig godt alternativ. I tillegg til å være pålitelig, har også dette systemet en lav brukerterskel. Jeg mener også det er lurt å basere seg på allerede velprøvd teknologi som plattform for videre innovasjon og utvikling, sier han.

Fakta

Teleplan Globe
– Privateid, norsk programvarehus etablert i 1959.
– Leverer spesialprogramvare til forsvar, politi og telekomoperatører.
– Systemene er viktige verktøy for beslutningstakere.

FACNAV
– Det norske Forsvarets hovedsystem innenfor kommando og kontroll på taktisk nivå.
– Brukes blant annet til digital kommunikasjon og informasjonsdeling over sikre nett.
– Kan integreres med en rekke andre systemer for å understøtte fulldigitale prosesser innenfor militære fagområder.

NORA
– Mobil samhandlingsplattform spesialisert for politi og beredskapsaktører.
– Intuitivt brukergrensesnitt med kart og sikker chat, inkludert deling av bilder og video som sentrale komponenter.
– De involverte får et situasjonsbilde med blant annet kartoverlegg og sporingsinformasjon.
– Nå i daglig bruk hos kunder i Norge og flere europeiske land.

Av Marte Frimand

Neste artikkel