Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Ruster opp sikkerheten for mobil arbeidsstyrke: Passordfri hverdag, høyere sikkerhet og raskere tilgang – en realitet i Trondheim Kommune
Sponset

Ansatte i Trondheim kommune erstatter datamaskinen med mobiltelefon på flere bruksområder, og kommunen er over på Helseplattformen. Bruk av passord på både PC og mobile flater er fjernet ved hjelp av sikker autentisering fra Buypass. Teknologien støttes av Apple, Google og Microsoft, med flere.

Løsningen baseres på åpne standarder og FIDO2 teknologi, og tilrettelegger for at ansatte får raskere tilgang til alle offentlige jobbsystemer, med høyere sikkerhet og ikke minst, en helt passordfri hverdag.

Med en fysisk FIDO2 sikkerhetsnøkkel blir det enklere å bytte mellom flere enheter og logge på journalsystemer ute hos pasient, fra hjemmekontor og andre steder. Dette betyr at vi tar skrittet mot en helt passordfri hverdag for våre ansatte, og fjerner tungvinte rutiner. I første fase rullet vi ut til 10.000 helsemedarbeidere, som tok i bruk Helseplattformen i april. Her er det vanlig at mange veksler mellom mobil og delte datamaskiner.

Bjørn Villa

IT-sjef i Trondheim Kommune

Tillit + FIDO2

FIDO2 alene er ikke nok, men sammen med tillitstjenester på eIDAS-nivå åpnes helt nye muligheter for enkel og sikker pålogging. Løsningen leveres både på smartkort og yubikeys, og har både selvbetjent og operatør assistert innrullering. Med smartkort kan bedriften kombinere enkel og sikker pålogging med tradisjonelle RFID-tjenester som adgangskontroll, sikker print, kantinebetaling m.m.

Neste artikkel