Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » KONGSBERG – en del av den nasjonale beredskapen
Sponset

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, romfart og forsvar. I tillegg har de tatt på seg et stort beredskapsansvar ved at de jobber i tospann med Forsvaret innenfor mange områder.

Felles for alt KONGSBERG gjør er at de leverer produkter og tjenester innenfor de åtte teknologiske kompetanseområdene som Forsvarsdepartementet har definert som er særs viktig at vi har kontroll på nasjonalt.

Vi har tatt en prat med Anne Marie Hegland, Roar Bergqvist Larsen og Christian Urheim som alle jobber i Kongsberg Defence og Aerospace som er et av KONGSBERGs forretningsområder.

Les mer om KONGSBERG og deres arbeid på kongsberg.com.

Kryptering og cybersikkerhet – en annen dimensjon

Utover det å levere vedlikehold, forsvarssystemer – og utstyr til Forsvaret, driver KONGSBERG også med mer kryptiske oppgaver. Bokstavelig talt.

– Vi jobber innenfor samtlige av de områdene som E-tjenesten og PST nevner i sine trusselvurderinger som attraktive mål i Norge, sier Anne Marie Hegland. Hun innehar en ph.d. og jobber som avdelingsleder.

Anne Marie Hegland

Avdelingsleder i Kongsberg Defence og Aerospace

Produktene som KONGSBERG leverer må imøtekomme kundenes svært strenge spesifikasjoner på kryptering og cybersikkerhet – en selvfølge når man jobber som leverandør til nasjoners forsvar. Samtidig kan også industrien selv bli utfordret på dette området. Faget krever kontinuerlig forskning og utvikling.

– Vi er en av få autoriserte leverandører av beskyttelse for høyt gradert informasjon i NATO, sier hun. Noe som betyr at vi har kompetansen til å bygge sikkerhetsløsninger med så høy tillit at det blir godkjent for å håndtere samfunnskritisk informasjon.

Sivil infrastruktur og systemer kan fort bli et mål under en krise, konflikt eller krig. Noe som gjør at sikker kommunikasjon igjennom løsningene til KONGSBERG også er nyttig for sivilsamfunnet.

Dagens arbeid for å sikkre operativ tid til Forsvaret

Maintenance, Repair and Overhoul (MRO) aktiviteten til Kongsberg Defence & Aerospace er den delen av selskapet som har spesialisert seg på vedlikehold og oppfølging av deler til maskinparken til Luftforsvaret samt Redningstjenesten. Og for å kunne gjøre den jobben må de være til stede der brukeren er. Derfor finner du KONGSBERG-ansatte stasjonert på Evenes, Rygge, Bergen og i Bardufoss for å nevne noen.

– Vedlikeholdssamarbeidet vi har med Forsvaret er et veldig viktig satsningsområde for KONGSBERG, og her jobber vi i tospann med Forsvaret på vedlikehold på helikopter, fartøy og fly over hele landet, sier Roar Bergqvist Larsen, Markedssjef i divisjonen Aerostructures & MRO.

Roar Bergqvist Larsen

Markedsjef i divisjonen Aerostructures & MRO

KONGSBERG er en av de strategiske partnerne til Forsvaret, og forplikter seg da til å være leverandør av teknisk vedlikehold, slik at maskinene skal være operative for tjeneste. En svært kritisk og spesialisert jobb som krever fokus på sikkerhet og presisjon.

– Vi har også verdensledende kompetanse innen vedlikehold av F-16, og fortsetter nå med å følge opp blant annet de nye norske kampflyene F-35, sier han videre.

Og om ikke det er nok, har KONGSBERG akkurat fått godkjent sitt depot for tungt vedlikehold på F-135, motoren til kampflyet F-35, som nummer to i verden utenfor USA. Dette depotet skal sørge for at hele F-35 flåten i vårt geografiske området får maksimal operativ tid.

Fremtiden under vann

Fremtidens teknologi drives fram av innovasjon, kreativitet og samarbeid, og tro det eller ei, KONGSBERG sitter i en sentral posisjon når Norge skal ta fram morgendagens ubåt sammen med Tyskland.

KONGSBERG har inngått et langsiktig samarbeid med et tysk verft hvor de sammen skal produsere ubåter. Bidraget i denne leveransen er å levere komplekse kommando- og kontrollsystemer til disse ubåtene.

– Visjonen vår er å få enda flere NATO-land inn i dette teknologisamarbeidet, slik at kompetanse og kunnskap kan sys sammen til en helt unik løsning med teknologi som skal bli ryggraden i disse ubåtene, sier Christian Urheim, salgssjef i Submarine Programs.

Christian Urheim

Salgssjef i Submarine Programs

Det å levere kommando- og kontrollsystemer er noe KONGSBERG har gjort i over 50 år, så dette er noe de virkelig kan.

Denne avdelingen har et utrolig spennende programvaremiljø med et innovativt fokus, hvor de også har et tett samarbeid med norske forskningsmiljøer og bedrifter for å utvikle det ypperst som finnes av kommando- og kontrollsystemer. I tillegg til at de samarbeider med flere utenlandske bedrifter med høy teknologisk kunnskap, iblant annet i Tyskland.

I likhet med MRO-aktiviteten bidrar også ubåtmiljøet til arbeidsplasser utenfor Kongsberg by.

– Vi har blant annet etablert et høyteknologisk industrisenter i Moss som skal utvides fra dagens 40 ansatte til nærmere 200 innen kort tid, sier Christian Urheim.

Kompetanseheving og samfunnsansvar med et nasjonalt perspektiv

– Digital sikkerhetskompetanse er avgjørende for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er noe KONGSBERG har jobbet med i mange år – både gjennom systemene vi har utviklet og gjennom vår egen opprettelse av et Cyber Security Center, sier Anne Marie Hegland,

Som et ledd i det nasjonale bidraget til kompetanseheving i Norge har KONGSBERG vært med på å sette i gang et ph.d.-program for cybersikkerhet.

– Vi er opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret, og bidra til at nasjonens digitale sikkerhetskompetanse heves og stadig videreutvikles, sier Anne Marie Hegland.

Igjennom KONGSBERG får mange små og mellomstore bedrifter i Norge mulighet til å være med på reisen med å lage fremtidens produkter, for de lager ikke alt selv.

– Dette er viktig verdiskapning nasjonalt. Igjennom en slik løsning er vi blant annet med på å skape bærekraftige arbeidsplasser i hele Norge som løfter fram teknologi og løsninger som skal bidra inn i Norsk samfunnsberedskap og sikkerhet, avslutter Christian Urheim.

Regjeringen vil i samarbeidet med industrien prioritere følgende teknologiske kompetanseområder:

Kommando-, kontroll- og informasjonssystemer
Systemintegrasjon
Autonome systemer
Missilteknologi
Undervannssensorer
Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner og militært sprengstoff
Materialteknologi spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål
Levetidsstøtte for militære land-, sjø- og luftsystemer

Neste artikkel