Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Kommunene og nødetatene tar grep
beredskap

Kommunene og nødetatene tar grep

For mange aktører er det mange kontaktpunkter å ha oversikt over, og her skal KOSS bidra til at de rette kommunale aktørene blir varslet. Foto: Getty Images
For mange aktører er det mange kontaktpunkter å ha oversikt over, og her skal KOSS bidra til at de rette kommunale aktørene blir varslet. Foto: Getty Images

Kommunenes koordineringssentral (KOSS) er navnet på en nyopprettet enhet som skal bidra til å koordinere informasjonsflyten mellom nødmeldetjenestene (110, 112 og 113) og kommunene Oslo, Asker og Bærum.

Alle de tre kommunene har bidratt med utformingen og prosessen som ledet til opprettelsen av KOSS, og til tross for ulik størrelse og ulike utfordringer er kommunenes behov på mange måter sammenfallende. KOSS skal legge til rette for at etatene finner hverandre under planlagte arrangementer og i forbindelse med uønskede hendelser. I tillegg skal KOSS sørge for hurtig varsling av kommunens beredskapsorganisasjoner. KOSS er samlokalisert med nødetatene i slike hendelser og situasjoner, og har svært tett kontakt med nødetatene i det daglige, men overtar ikke noe av nødetatenes ansvar.

Seksjonsleder Runar Skarnes ved operasjonssentralen OPD har store forventninger til samarbeidet.
– Vi har stor tro på at alle blir styrket i håndteringen på alle nivåer når vi i fellesskap håndterer store og små hendelser. I tillegg legger det til rette for en felles situasjonsforståelse, sier Skarnes.

Hvorfor KOSS?

KOSS skal være med på å dekke beredskapsaktørenes behov for samarbeid på operasjonelt og strategisk nivå, for raskere avklaring av roller, ansvar og oppgaver ved større arrangementer og under en hendelse. KOSS vil også fungere som et kontaktpunkt for beredskapsaktører og kommuner for å sikre bedre og tydeligere kommunikasjonslinjer i det daglige. For mange aktører er det mange kontaktpunkter å ha oversikt over, og her skal KOSS bidra til at de rette kommunale aktørene blir varslet.

avatar

Petter Reed

Teamleder KOSS, Beredskapsetateten, avdeling for samfunnssikkerhet og Beredskap i Oslo kommune

Foto: privat

Ressursene må finne hverandre

I håndteringen av hendelser viser evalueringer gang på gang at en av de mest kritiske suksessfaktorene er at aktørene er i stand til å finne hverandre og å snakke sammen. KOSS skal være kjentmannen som kan sørge for å rute informasjon fra nødetatene inn til kommunenes kriseledelse, og samtidig være i stand til å identifisere mulig oppdukkende behov gjennom sin tette kontakt med politi, helse og brann. I tillegg skal KOSS sørge for rapporter og statusoppdateringer som ellers er vanskelige å få der flere aktører håndterer situasjoner parallelt og det er et uklart situasjonsbilde og en uklar situasjonsforståelse.

Det er flere av de skandinaviske storbyene som har vist stor interesse for KOSS og modellen KOSS skal operere ut fra. Dette viser at kommunene Oslo, Asker, Bærum og nødetatene tenker nytt og helhetlig.

KOSS skal

– Legge til rette for at etatene samvirker i normal drift, under større planlagte arrangementer og ved uønskede hendelser.
– Sørge for hurtig varsling til de rette beredskapsaktørene.
– Få felles og raskere informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse og felles situasjonsbilde.
– Bidra til at ressursene finner hverandre, rett ressurs til rett tid.
– Legge til rette for bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene.
– Legge til rette for samvirke på operasjonelt og strategisk nivå.
– Ha kompetanse og kunnskap om de ulike aktørers ansvar og roller.
– Sørge for kjennskap til planverk og avtaler som er relevante for arrangementer og uønskede hendelser.

Av Petter Reed, Teamleder KOSS, Beredskapsetateten, Avdeling for samfunnssikkerhet og Beredskap i Oslo kommune

Next article