Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » IT-sikkerhet: Ny undersøkelse viser sterk vekst i bruk av skyteknologi
Sponset

7 av 10 virksomheter innen privat og offentlig sektor har gjennomført større digitaliseringstiltak de siste 15 månedene som en konsekvens av koronapandemien. Spesielt har bruk av skytjenester hatt en enorm vekst.  Skyeksperten Computas ønsker utviklingen velkommen, men oppfordrer virksomhetene til å være oppmerksomme på fallgruvene.  

På vegne av IT-selskapet Computas gjennomførte Norstat nylig en undersøkelse blant 400 IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen viser at digitaliseringen har skutt fart under pandemien. 93 prosent oppgir at de har tatt i bruk nye løsninger eller tjenester og 83 prosent har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi eller digitale verktøy. I undersøkelsen kommer det også frem at 43 prosent har flyttet applikasjoner, løsninger eller data til en skytjeneste.

– Vi ser at skybasert teknologi og løsninger har fått en høyere prioritering det siste året. Dette viser at stadig flere begynner å forstå nytten av denne teknologien og ser verdien av den dypere digitaliseringen, sier Trond Eilertsen, leder for IT-selskapet Computas som har mange års erfaring med å hjelpe virksomheter med å ta i bruk og utnytte skyteknologi.

Selv om mange allerede har satt i gang overflyttingen til skyen, viser undersøkelsen at utviklingen vil fortsette raskt det kommende året. Halvparten av virksomhetene planlegger for dette de neste tolv månedene.

Norstat gjennomførte en undersøkelse blant 400 norske IT-ledere sommeren 2021 på oppdrag fra Computas. Ilustrasjon: Computas

Hva med sikkerheten?

Myten om at sikkerhet er en større utfordring ved bruk av skyplattformer enn on-premise datasentre, virker å ha har stadig svakere fotfeste blant beslutningstagerne. For selv om noen fortsatt oppgir at de er bekymret for sikkerhet i skyen, kan det se ut som at jo lengre virksomhetene har kommet i prosessen, desto tryggere blir de.

Eilertsen bekrefter at sikkerhetsaspektet bør være en motivasjon fremfor en hindring for å ta i bruk skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud Platform som plattform for utvikling av egne applikasjoner og løsninger eller for datalagring.

– Sikkerheten er svært godt ivaretatt i disse skyplattformene, men det betyr ikke at det ikke finnes fallgruver eller at man kan legge sikkerhetsarbeidet i skuffen. Derimot er det en annen måte å tenke sikkerhet på, som krever at man har spesialistkompetanse på skyplattformen og utnytter sikkerhetsfunksjonaliteten i denne når man bygger sine egen applikasjoner, forteller han.

Stor etterspørsel etter spesialister

Computas har et stort ekspertmiljø på både Google Cloud Plattform og Microsoft Azure og en lang liste med kunder der disse teknologiene benyttes, blant annet Elvia, PGS, Helsedirektoratet og UDI. Computas-sjefen forteller at etterspørselen etter deres tjenester og spesialister er sterkt økende. Han mener noe av grunnen er at Computas kommer fra “utviklingssiden” av IT-bransjen, ikke fra drift og servere. 

– Ved å benytte Computas sin rådgiving og tjenesteutvikling får du bistand til å implementere sikkerhet i tjenestene dine fra start. Skyplattformer krever ofte sikkerhetsløsninger som skal fungere i sammensetninger og i samhandling med flere tjenester. Ofte benyttes også flere skyplattformer samtidig for å lagre informasjon, slik at det er nødvendig å holde oversikt over benyttede plattformer og sørge for så mye samhandling som mulig, sier Eilertsen.

– Det handler om god arkitektur og god koding. At vi var tidlig ute med å overføre denne kompetansen til skyen, gjør at vi har bygget mye erfaring som våre kunder drar nytte av, og våre tjenester berører områder for IT-sikkerhet gjennom et bredt sett av retningslinjer, teknologier, applikasjoner og kontroller, avslutter han.

COMPUTAS

» Et norsk ansatteid IT-selskap etablert i 1985.
» Cirka 300 ansatte.
» Hovedkontor i Oslo sentrum og kontorer i København og Bucuresti.
» Jobber blant annet med kunder som Elvia, UDI, Politiet og Helsedirektoratet.
» Spisskompetanse på IT- og systemutvikling, skyløsninger, kunstig intelligens og maskinlæring.
» Microsoft Gold Partner og Google Cloud Premier Partner.

Vil du vite mer om tjenestene Computas tilbyr innenfor sikkerhet i skyen? Les mer på computas.com/skysikker 

Tekst: Computas

Next article