Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Hvordan kan vi bedre forstå det digitale trusselbildet?
Sponset

mnemonic bruker mer enn 30 000 timer i året på å håndtere hendelser knyttet til digitale angrep.

Et team på omtrent 100 ansatte, alle med svært spesialiserte roller, står til enhver tid klar til å gripe inn dersom en kunde blir utsatt for et digitalt angrep. Hendelser som disse lar seg sjeldent håndtere i løpet av èn arbeidsdag, angrepet vil ofte ta dager, uker og måneder før det er tilstrekkelig avverget. Forhåpentligvis sitter man også igjen med informasjon om hvem, hvorfor,- og ikke minst hvordan de uvedkommende kom seg inn.

– Slikt arbeid er en laginnsats, som ofte krever involvering av hele team fra vår side, samt tett samarbeid med kunden og offentlige instanser. Denne kapasiteten er det ikke mange andre private virksomheter som har. Vi er ett av de største miljøene innen hendelseshåndtering i Europa, sier Tønnes Ingebrigtsen, administrerende direktør i mnemonic.

Tønnes Ingebrigtsen

Administrerende direktør i mnemonic

Cybersikkerhet er en vitenskap

Håndtering av store og alvorlige hendelser handler om kunnskap, samt om å kontinuerlig holde seg oppdatert på hva som foregår. Det handler om å ha erfaringer som gjør at du forstår utviklinger i trusselbildet, og å kunne nyttiggjøre seg av denne informasjonen. mnemonic bruker store ressurser på nettopp dette.

– mnemonic er en aktiv del av det profesjonelle miljøet som jobber sammen for digital sikkerhet i Europa. Vi har tilgang til både åpne og lukkede kilder, og delingsavtaler med en rekke andre offentlige og private aktører, fortsetter Ingebrigtsen.

– Vi legger ned mye ressurser i forskning for å strukturere og tolke all data som kommer inn. Dette er en vitenskap som er under kontinuerlig utvikling. Det er lett å la seg villede av spekulasjoner og hype, og det krever en spesielt type dedikasjon og kritisk tenkning å finne de objektivt sett beste løsningene, sier Ingebrigtsen.

Helt andre kapasiteter enn andre selskaper

Spesielt satsingen på Forskning og Utvikling (FoU) skiller mnemonic fra andre private virksomheter innenfor området digital sikkerhet i Europa.

– Vi har helt andre kapasiteter enn konkurrentene våre, både når det kommer til antall mennesker som ene og alene jobber med sikkerhet, samt hvor mye ressurser vi legger i FoU. Det gjør at vi stadig forbedrer leveransene våre, kan utvikle og dele open source-løsninger og finne nye måter å møte trusler på, sier Tønnes Ingebrigtsen.

Martin Eia

Leder for FoU i mnemonic

Martin Eian, leder for FoU i mnemonic, understreker viktigheten av forskningsdrevet innovasjon, og å ha evne og vilje til å bygge nye verktøy der de ikke finnes.

– Det er der vi skiller oss fra andre i vårt felt. Det tette samarbeidet mellom den operative virksomheten og FoU gir oss en reell forståelse av hva som skjer der ute, og hva slags prosjekter våre kunder, samarbeidspartnere og vi selv har nytte av.

Eian nevner mnemonics egenutviklede sikkerhetsplattform Argus som et godt eksempel på dette. Utviklingen av plattformen startet i 2003, og i dag er den en avansert trusselbeskyttelsesplattform som brukes både i Norge og internasjonalt for å oppdage og respondere på trusler.

Dette er mnemonic

Norsk IT-sikkerhetsfirma etablert i 2000.

Hovedkontor i Oslo, i tillegg til kontorer i Stavanger, Stockholm, Haag, London og Palo Alto.

Har 300 ansatte, og sikkerhetseksperter innen alle fagfelt tilknyttet IT- og informasjonssikkerhet.

Selskapet bruker mer enn ti prosent av sine totale arbeidstimer på Forskning og Utvikling (FoU).

Er involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter med mål om en sikrere cyberhverdag, blant annet flere prosjekter i regi av Forskningsrådet.

Fremheves av analysebyrået Gartner som leverandør av Managed Detection and Response (MDR), trusseletterretning, og hendelseshåndtering.

Les mer her!

Tekst: mnemonic

Neste artikkel