Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Her står sikkerheten fjellstøtt
Sponset

Etter 40 års gruvedrift fremstår fjellanlegget som en underjordisk by, med veier og fjellhaller, bygget på det tredje nivået av seks. Det rommer svære bygninger, med datahaller og containere, oppå og ved siden av hverandre. Hit kommer du ikke uten sikkerhetsklarering og grundig innsjekkings-prosedyre.

Utenfra ser det ut som et forsvarsanlegg, med høye gjerder, piggtråd og avansert overvåkningsutstyr.

Høy sikkerhet

For ti år siden lanserte LMD ideen om å bruke den nedlagte gruven til å lagre og behandle data. Nå er det et av Nordens sikreste datasentre, som trekker kunder fra hele verden.

– Fra starten har sikkerhet vært en strategisk prioritet, og plasseringen er ikke den eneste faktoren. Også infrastrukturens design, operasjonelle rutiner og prosesser, så vel som kravene i de ulike sertifiseringene, gjør dette til et  svært sikkert datasenter, sier CEO Jørn Skaane.

Jørn Skaane

CEO i Lefdal Mine Datacenter

– Driftssystemene og operasjonelle prosedyrer er spesialtilpasset høysikkerhets-kunder, og vi følger direktivene og rådene fra blant annet NSM og globalt ledende selskaper nøye.

Adskilte nettverk

Skaane forteller at sikkerheten avhenger av både leverandørens og kundenes sikkerhetssystemer, med bevisst holdning til fysisk og logisk sikkerhet, med tilhørende rutiner.

– Vi segregerer nettverkene helt, slik at nettverkene for drift og overvåking aldri er i kontakt med kundenes data. Både vår og kundenes informasjonssikkerhet er ivaretatt, i henhold til internasjonale standarder (ISO 27001), nasjonale sikkerhetsmyndigheters anbefalinger og best practice, forklarer han.

Data går fra kunden gjennom egne og redundante Meet me-rom, før de går til LMDs interne nettverk og kundens område. Der møter det interne fibernettet eksterne telekom-operatører, som transporterer data fra senteret til kunder ute i verden, med lyshastighet over det globale fibernettet.

– Kundene er fysisk adskilt, slik at deres data ikke kommer i kontakt. Det er kun autorisert LMD-personell som, i egne og sikre rom, kan koble kunden til telekom-operatøren, som kun skjer etter skriftlig bestilling fra begge parter. Det øker sikkerheten for kundene. Ingen kan eksternt gå inn og påvirke vår drift, slik at det påvirker kundens systemer, forsikrer Skaane.

Foto: LMD

Samfunnskritisk

Han mener at Norge trenger flere slike lokasjoner, for å sikre nasjonal infrastruktur og bedre datasikkerheten.

– Nasjonale data og vår digitale infrastruktur må tåle ekstreme situasjoner og katastrofer. Ved å legge kapasiteten i fjellhaller, utelukker vi mange risikomomenter, som sabotasje, krig, terror og ekstremvær.

En av de mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og grønne datasenterløsningene i Europa.

Blant Europas grønneste

Sikkerheten er ikke det eneste som gjør senteret spesielt. Det er også et av Europas grønneste og mest kostnadseffektive datasentre. At det ligger i en nedlagt gruve, gir minimale klima-avtrykk, og sparer miljøet. Altså industriell gjenbruk i praksis.

– Vi bruker den gamle gruven som råbygg, og har betydelig kapasitet på strøm, kjøling og annen infrastruktur, som kundene benytter. Dette betyr at vi bruker vesentlig mindre materialer til å bygge ut senteret, med mindre fotavtrykk. Det gir betydelig kostnads-fortrinn, som, sammen med storskala-drift, gjør oss svært konkurransedyktig på pris.

LMD bruker kortreist, fornybar strøm, og har utviklet et effektivt og bærekraftig kjølesystem. Kaldt sjøvann, til nedkjøling av anlegget, hentes inn fra fjorden via varmevekslere og lukket ferskvanns-sløyfe. Driften varmer opp vannet, som så videresendes til nærliggende oppdrettsanlegg, der det produseres smolt, laks og biogass. Sånt legges merke til i utlandet, så LMD har vunnet flere internasjonale priser.

– Det er vi glade for, og kundene strømmer på. Et av de siste tilskuddene er norske Sigma2 og deres supercomputere for beregningsvitenskap og vitenskapelige data, avslutter Skaane.

Av Jarle Petterson

Lefdal Mine Datacenter – The Norwegian Solution

Next article