Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Her holder de øye med fjellskredfaren
Samfunnssikkerhet og beredskap

Her holder de øye med fjellskredfaren

Foto: Åge Kjølås, NVE

Sju områder i Norge har så stor fjellskredfare at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) holder dem under oppsikt kontinuerlig. Samtidig kartlegges nye områder hele tiden.

– De siste årene har det foregått en stor kartlegging av fjellskredfaren i Norge. Målet er å få oversikt over alle områder der det kan være fare for skred, sier seksjonssjef ved Seksjon for fjellskred i NVE, Lars Harald Blikra.

De har ifølge Blikra hatt ekstra stor fokus på Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Troms, der skredfaren er størst.

– I tillegg trapper vi opp fokuset på Nordland, Hordaland og Rogaland, sier han.

Kontinuerlig overvåking

Det å få oversikt over alle områder i vårt langstrakte land tar tid, men det er allerede sju konkrete områder som er under kontinuerlig overvåkning og følges i sanntid.

– Tre av disse områdene ligger i Troms, tre i Møre og Romsdal og ett i Sogn og Fjordane. Dette er krevende arbeid, men betyr også at vi har veldig god kontroll, sier han.

Bevegelser i overflaten måles med strekkstag, laser, totalstasjon og GPS, og bevegelser og vanntrykk måles i borehull dypt under overflaten. Det brukes også radardata fra satellitt og radarsystemer på bakken, og de måler rystelser eller jordskjelv i overflaten og borehull.

De siste årene har det foregått en stor kartlegging av fjellskredfaren i Norge. – Målet er å få oversikt over alle områder der det kan være fare for skred, sier seksjonssjef ved Seksjon for fjellskred i NVE, Lars Harald Blikra. Foto: Ørjan Bertelsen

Snøsmelting og nedbør

Det er ifølge Blikra de store fjellsidene det er vanskelig å sikre seg mot, men i Canada, Italia og Sveits har de gjort tiltak i form av drenering av vann slik at bevegelsene blir redusert.

– Årsaken til at det blir fjellskred er svakheter i berget, og disse opptrer i enkelte tilfeller slik at det kan bli store utglidninger. Selve utløsningen av store fjellskred kan være i forbindelse med snøsmelting og store nedbørsmengder, som fører til økt vannivå i fjellet, sier han.

Det er ifølge Blikra lite som tyder på at klimaendringer har veldig stor innflytelse på faren for fjellskred.

Kan ikke rope ulv

Det kan ofte ta lang tid fra ekspertene oppdager endringer i fjellet til et eventuelt fjellskred finner sted. Ofte kan de følge utviklingen i flere måneder, og noen ganger blir det heller ikke skred.

– Noe av utfordringen er at det å varsle folk om en skredfare fører til bekymring og store belastninger, og vi trenger derfor mye kunnskap om fjellets oppførsel for å unngå å sende ut for mange varsler og å igangsette for mange evakueringer. Det er av stor betydning at folk ikke mister tilliten til oss dersom noe virkelig skjer. Det er derfor viktig å spre kunnskap om fjellskred slik at folk flest forstår hvordan ting henger sammen, sier han.

Av Katrine Andreassen, 

Next article