Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Fremtidens sikkerhet med Experis
Sponset

– Trusselbildet er alltid i utvikling. De fleste tenker at de ikke blir rammet – men her tenker de feil, sier Morten Stoa, som er leder for cybersikkerhet i Experis. Digitale angrep rammer ikke bare de store virksomhetene, men også frisørsalongen på hjørnet og nærbutikken for rekvisita.

Experis vil sikre at de mindre virksomhetene har god nok sikkerhet. De har kommet opp med konseptet Experis Secure Foundation365, som er en ikke-teknisk pakke, med hensikt å bygge kunnskap og øke bevisstheten til alle ansatte i virksomheten.

– Kostnadene for sikkerhetsbrudd er store, og for små virksomheter merkes det ekstra godt. Det kan ha betydning for om selskapet vil klare seg eller ikke, sier Stoa.

Sikkerhet starter med de ansatte

Med en todelt tilnærming til kunnskap og bevissthet mot cybersikkerhet, jobber de med å øke bevisstheten rundt digital sikkerhet – fra toppen og ned, og motsatt.

– Sikkerhet starter med de ansatte. Da trusselbildet endrer og utvikler seg hele tiden, er det svært viktig å holde seg oppdatert og kurses i god sikkerhetskultur – dette kan Experis hjelpe til med, sier Stoa.

Sikkerhetskurs for alle nivåer

Stein Arve Jacobsen Møllerhaug, som er ansvarlig for opplæringsaktiviteter i bedriften, er den eneste i Norge som er sertifisert instruktør til å holde fire kurs fra (ISC)2.

– Vår jobb er å ta ansvar og gjøre en forskjell med å få ned tersklene for området digital sikkerhet, og lære bedriftene fra toppen og ned om god digital sikkerhet. Derfor holder vi foredrag i digital sikkerhet for ledere, seminarer og spesialtilpassede kurs til hver enkelt bedrift, store som små. Digital sikkerhet trenger ikke å være så vanskelig, forteller Møllerhaug.

God sikkerhet er bedre business

Ved å opprette gode rutiner og prosesser med en systematisk tilnærming til sikkerheten i firmaet, kan man redusere muligheten for angrep, samt være en mer attraktiv partner eller leverandør.

– God sikkerhetskultur skal tjene virksomheten din. De virksomhetene som ser og tar den muligheten i sin bransje, vil være ledende fremover, sier Morten.

Oppstarts- og oppfølgingsgaranti på avanserte kurs

– Det er per i dag stor mangel på instruktører, og det er ofte avlysninger av kurs, særlig på grunn av for få påmeldte, sier Stein Arve.

Derfor har Experis en oppstartsgaranti på sine kurs, så du kan få den tryggheten i at kurset går når det er satt opp – uansett hvor mange som er påmeldt. ­Stein Arve holder flere av de mest prestisjefylte kursene i verden, og tilbyr elevene noe ingen andre gjør.

– Hvis ikke du består på første forsøk kan du følge et senere kurs uten ekstra kostnad, sånn at du fint kan fullføre selv om det mislykkes på første forsøk, sier Stein Arve.

Kursene kjøres både fysisk og på nett, men er foretrukket med fysisk oppmøte da det er krevende kurs med tykke lærebøker.

“Knowledge is the fuel of IT”

Stoa presiserer at alle ledere må ta sikkerheten på alvor og forstå hva truslene egentlig er. Som at sjåføren alltid har ansvaret for bilen, har lederen ansvaret for å drive sin egen virksomhet.

– De små bedriftene er mange og her har vi reelt sett stor påvirkningskraft til å hjelpe.

Experis vil være med å bygge kompetanse hos den enkelte, og øke den allmenne kunnskapen hos små og mellomstore bedrifter.

– Ni av ti uønskede hendelser skjer ved at du og jeg trykker på noe galt i en e-post. Derfor er det viktig med god sikkerhetskultur, som ledelsen går i bresjen for, sier Stoa.

– Tilegnelse av kunnskap er en prosess og det er noe alle må igjennom. Her kan Experis med flere hjelpe, slik at både den ansatte og selskapet i sin helhet, øker sin kompetanse og dermed sin mulighet for å lykkes i sitt arbeid med digital sikkerhet, avslutter Morten.

Av Martine Kolstad

Våre eksperter hjelper din virksomhet med å håndtere alle deler av sikkerhetsarbeidet. Fra det strategiske som prosesser, rutiner og sikkerhetskultur, til det mer operative som overvåking, testing og kursing. Les mer her!

Next article