Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Forsvarsindustrien – en viktig del av totalforsvaret
Samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarsindustrien – en viktig del av totalforsvaret

Foto: Eirik Helland Urke

Det brutale og meningsløse angrepet på Ukraina er en sterk påminnelse om behovet for av avskrekking, forsvarsevne og beredskap. Norsk forsvarsindustri har kompetanse og teknologi som er en forutsetning for et relevant og sterkt forsvar.

Nasjonale sikkerhetsinteresser, topografi, klima og begrensede ressurser, gjør at vi noen ganger må utvikle forsvarsmateriell i Norge for at det skal fungere her. Forsvarsevnen og samfunnets og befolkningens sikkerhet, er derfor uløselig knyttet til at forsvarsindustrien leverer løsninger som møter Forsvarets behov.

Forsvaret har også inngått strategiske avtaler blant annet om ammunisjon, vedlikehold, logistikk og militære IKT-systemer. Avtalene innebærer at industrien støtter den daglige driften av Forsvaret, og har beredskap for å øke kapasiteten i krise og krig. Derfor er forsvarsindustrien en viktig del av totalforsvaret.

Behov for samarbeid

Teknologiutviklingen går stadig raskere, og avansert teknologi blir allment tilgjengelig. Da er det viktig at forsvarsindustrien, i samarbeid med Forsvaret, ser og forstår mulighetene ny teknologi gir, slik at innovative løsninger kan utvikles og tas i bruk raskt. Det innebærer blant annet å styrke forsvarsevnen i cyberspace og i rommet. Det er vekstområder for norsk forsvarsindustri. Skal det bli noe av, må Forsvaret, akademia og forsvarsindustrien samarbeide tett.

Forsvarsindustrien skaper store verdier og interessante høyteknologiske arbeidsplasser i store og små bedrifter over hele landet. Omsetningen er over 20 milliarder kroner i året. Om lag 7500 årsverk i cirka 180 bedrifter utvikler og produserer teknologi, produkter og tjenester i norske forsvarbedrifter. Mulighetene for vekst er store. For å møte etterspørselen investeres det nå for milliarder og det planlegges noen tusen nyansettelser.

Bidrar til bærekraftig utvikling

Teknologi og kompetanse som er utviklet for Forsvaret bidrar også til bærekraftig utvikling. Autonome skip og kartlegging av mikroplast i havet er eksempler. Dynamisk posisjonering er en teknologi som er helt avgjørende for å kunne utvinne olje og gass på store havdyp, og slik at Norge kan bidra til å løse den europeiske energikrisen. Teknologien kommer opprinnelig fra kampsystemet på de norske ULA-klasse ubåtene, og den er også en forutsetning for å kunne bygge ut havvind for å produsere fornybar energi.

Teknologi fra missiler og sensorer utviklet for forsvarsformål, gjør det mulig å effektivisere og sentralisere lokal trafikkontroll på flyplasser. Det gir besparelser og økt tilgjengelighet som er viktig for å sikre at ambulansetransport og andre kritiske transportoppdrag kan gjennomføres uten forsinkelser ved mange mindre norske flyplasser. Forsvarsindustrien er viktig for Forsvaret og bidrar til industriell utvikling, verdiskapning og styrker totalforsvaret.

Neste artikkel