Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Europeiske selskaper oppruster beredskapskommunikasjonen
Sponset

Selskaper i USA med internasjonal virksomhet har i større grad enn europeiske, iverksatt tiltak for å sikre ansatte og materiell i kritiske situasjoner. De har i stor grad fått på plass systemer som skal bidra til at man hurtig kommer tilbake til normal drift etter uforutsette avbrudd.

Nå ser amerikanske Everbridge klare tendenser til at selskaper i Europa med internasjonal virksomhet følger etter. I vår kjøpte Everbridge norske Unified Messaging Systems (UMS), som har utviklet verdensledende systemer for befolkningsvarsling. Everbridge ble etablert i kjølevannet av 9/11 i NYC. Selskapets visjon er å tilgjengeliggjøre og forenkle kommunikasjon under kritiske hendelser, samt bidra til at virksomheter raskt kan lokalisere ansatte når plutselige og alvorlige hendelser oppstår.

– De fleste USA-baserte selskaper med operasjoner i flere markeder har en softwareløsning for krisekommunikasjon på plass, og spesielt massekommunikasjonsløsninger som gjør at de sikkert kan varsle og kommunisere med alle ansatte når noe uforutsett skjer. Dette er foreløpig ikke tilfelle i Europa, som ligger 5-10 år etter USA. Inntil nylig har brorparten av europeiske selskaper basert seg på lister over ansatte og at man tar kontakt med hver enkelt manuelt. Dette er verken skalerbart eller effektiv, sier SVP International Javier Colado i Everbridge.

Verden har endret seg betraktelig i løpet av de 16 årene Everbridge har eksistert. Både statlige aktører og globale selskaper har nå krisekommunikasjonsløsninger. Mens virksomheter initielt var opptatt av varslingsløsninger for å nå ansatte, er det i dag økende fokus på løsninger som legger til rette for sikker kommunikasjon under kriser slik at drift kan opprettholdes, eller at man hurtig kan komme i gang etter et avbrudd.

Finansiell kriminalitet og frykt for cyberangrep

Det er nærliggende å trekke fram behovet for krisekommunikasjonsløsninger når man snakker om for eksempel terrorangrep, naturkatastrofer og skyteepisoder. Everbridge og UMS framhever at finansiell kriminalitet og cyberangrep er noe ledere frykter kanskje i enda større grad, og at omfanget av denne typen problematikk øker. Slik Everbridge ser det, er det i vel så stor grad i denne typen usikkerhet som fører til at ledere setter sikker kommunikasjon på agendaen.

– Vi opplever at de fleste sektorer spør seg hvordan de kan sikre driften bedre. Men det er størst trykk fra selskaper innen bank og finans, teknologi og fra selskaper som er tilstede i flere land, sier CEO Espen Gylvik i UMS.

Everbridge har i dag over 3700 globale kunder som benytter selskapets ulike løsninger. Denne gjør det mulig å aggregere data hurtig samtidig som man kan lokalisere og varsle berørte av en hendelse. Plattformen kan i tillegg automatisere pre-definerte kommunikasjonsprosesser. Teknologien gjør det mulig å nå målgruppen på ulike enheter, noe som er prekært når stadig flere arbeidstakere blir mobile. Det anslås at antallet mobile arbeidstakere vil øke med hele 50 prosent innen 2020. (PWC Talent Mobility 2020).

I mai 2017 gjennomførte analysebyrået IDC en undersøkelse på vegne av Everbrigde. «The Protecting The Modern Mobile Workforce” tar opp sikkerhetsaspekter, risikovurderinger, krisehåndtering og driftsspørsmål. Ledere fra 412 selskaper, fra et bredt spekter av virksomhetsområder, deltok i undersøkelsen. 37 prosent av selskapene meldte at mer enn 25 prosent av arbeidsstyrken tilbrakte 10 timer eller mer i uken utenfor fast arbeidsplass.

Utfordrende å varsle og å bekrefte at folk er i sikkerhet

78 prosent av de spurte i undersøkelsen mente ledelsen i selskapet vil forvente at de kan bekrefte ansattes sikkerhet, og at de kan redegjøre for ansatte innenfor en tidsramme på én time etter en kritisk hendelse. 36 prosent av de spurte kunne oppfylle dette på undersøkelsestidspunktet. Bare 37 prosent oppga at de har en nøyaktig oversikt over hvor ansatte oppholder seg i løpet av arbeidsdagen, og kun 25 prosent har systemer for å kontakte ansatte med skreddersydd informasjon dersom de skulle bli påvirket av en trussel.

Neste artikkel