Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Et av Nordens sikreste datasentre
Sponset

Lefdal Mine Datacenter ligger i en nedlagt gruve i Nordfjord, og tilbyr et ledende høysikkert datasenter bygget for samfunnskritisk infrastruktur og kunder som stiller de aller høyeste krav til sikkerhet.

Lefdal Mine Datacenter ligner ikke på noe annet datasenter. Mens tradisjonelle datasentre normalt befinner seg i bygg på et industriområde, ligger LMD 700 meter inne i fjellet. Etter 40 års gruvedrift fremstår fjellanlegget som en underjordisk by med veier og fjellhaller. Datasenteret er bygget på det tredje nivået av seks, og inneholder enorme bygg med datahaller og containere plassert over og på siden av hverandre. Men hit kommer man ikke uten sikkerhetsklarering og en grundig prosedyre for innsjekking.

Fra utsiden ser det ut som et militært område, med høye gjerder og piggtråd, samt avansert overvåkningsutstyr. 

Et datasenter med høy sikkerhet

For ti år siden lanserte LMD ideen om å benytte seg av den nedlagte gruven til å lagre og prosessere data. I dag er det ett av Nordens sikreste datasentre, og tiltrekker seg kunder fra hele verden. 

For LMD har sikkerhet vært en strategisk prioritet, helt fra første stund. Det er ikke bare den fysiske plasseringen som gjør dette til et sikkert datasenter. Også hvordan infrastrukturen er designet, operasjonelle rutiner og prosesser, samt krav gjennom de ulike sertifiseringene gjør dette til et høysikkert datasenter.

– Driftssystemene våre og operasjonelle prosedyrer er spesialdesignet for høysikkerhetskunder. Vi har jobbet tett med direktiver og med råd fra blant annet NSM og globalt ledende selskaper, sier Andersson.

Mats Anderson

Markedssjef i LMD

Segregerte nettverk

Datasikkerheten i et datasenter avhenger av både leverandørens og kundenes sikkerhetssystem, med bevisst holdning til både fysisk og logisk sikkerhet med tilhørende rutiner.  

– Vi segregerer nettverkene fullstendig sånn at våre nettverk for drift og overvåking aldri kommer i kontakt med kundenes data. Både vår egen og kundenes informasjonssikkerhet er ivaretatt i henhold til internasjonale standarder (ISO 27001), nasjonale sikkerhetsmyndigheters anbefalinger og «best practice» i bransjen, sier Andersson. 

Hos LMD går data fra kunden gjennom egne og redundante «Meet-me» rom, før det går videre inn til LMDs interne nettverk og til kundens område.

Et «meet-me» rom er stedet i datasenteret der det interne fibernettet møter eksterne telekomoperatører som transporterer data fra datasenteret til kunden et annet sted i verden. Denne transporten går med lyshastighet over det globale fibernettverket.   

– Hver kunde er fysisk adskilt slik at data ikke kommer i kontakt med hverandre. Det er kun autorisert LMD personell som, i egne sikrede rom, kan koble kunden til telekomoperatøren, og det skjer bare etter skriftlig bestilling fra begge parter. Dette øker sikkerheten for kundene. Ingen kan eksternt gå inn og påvirke vår drift slik at det påvirker kundens systemer, sier Andersson. 

Les mer om Lefdal Mine Datacenter og deres løsninger her.

Samfunnskritisk infrastruktur

Andersson mener at Norge trenger flere lokasjoner som LMD for å sikre nasjonal infrastruktur og for å øke datasikkerheten i tiden fremover.

– Nasjonal data og vår digitale infrastruktur må være robuste og tåle ekstreme situasjoner og ulike katastrofer.  Ved å legge datasenterkapasiteten i fjellhaller, tar vi bort veldig mange risikoer, som går på sabotasje, krig, terror og ekstremvær, sier Andersson.

Også et av Europas grønneste 

Det er ikke bare på sikkerhet at LMD skiller seg ut. Dette er i tillegg et av Europas grønneste og mest kostnadseffektive datasenter. At datasenteret ligger i en nedlagt gruve, gir minimale miljømessige fotavtrykk og sparer dermed miljøet. Dette er industriell gjenbruk i praksis 

– Vi bruker den gamle gruven som råbygg, og har betydelig kapasitet på strøm og kjøling og annen infrastruktur som alle kunder benytter. Det betyr at vi bruker vesentlig mindre materialer til å bygge ut datasenteret med tilsvarende lavere fotavtrykk. Dette gir betydelig kostnadsfortrinn som sammen med storskaladrift gjør LMD svært konkurransedyktig på pris sier Andersson.

LMD bruker kortreist, fornybar strøm og har utviklet et effektivt og bærekraftig kjølesystem. Kaldt sjøvann fra fjorden brukes til å kjøle anlegget, via varmevekslere og lukket ferskvannssløyfe inn i datasenteret. Driften varmer opp vannet, som nå skal bli sendt videre til nærliggende oppdrettsanlegg hvor det skal produseres smolt, laks og biogass. 

Alt dette har gjort at LMD er blitt lagt merke til i utlandet, og vunnet flere gjeve, internasjonale priser. Rett før jul i fjor, vant de ITAs pris i «Innovative contributing underground spaces», i februar i år ble de nominert til «Årets grønne datasenter» på Datacenter World i London og i april er de nominert til «Datacentre Excellence in Europe» i Monaco.

Av Sissel Nilsen

Next article