Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » En trygg skyreise for hele bedriften
Sponset

Digitaliseringen har for lengst gjort sitt inntog i norske bedrifter, men har bedriften din egentlig nok kompetanse om selve skyreisen?

Det er ingen tvil om at skytjenester er fremtiden, og den eneste riktige teknologien for å både møte morgendagens krav, holde seg konkurransedyktige og samtidig utvikle bedriften for å nå deres fremtidige mål.

– For å legge gode strategier er man nødt til å inkludere teknologi, men man er da også nødt til å forstå hva teknologien kan gjøre med effektivisering for din bedrift, sier administrerende direktør i Arctic Cloud Solutions, Joakim Brynestad Grøtvedt.

Mange selskaper undervurderer behovet for kompetanse i digitaliseringen, og her kommer Arctic Cloud Solutions inn i bildet.

– Dette landskapet er nytt, og det krever teknologikompetanse utover den tradisjonelle IT-avdelingen. At man har en bevisst strategi på bruk av teknologi i hele organisasjonen er viktigere enn noen gang, sier Grøtvedt.

Høyere sikkerhet

Løsningen «Cloud Center of Excellence» fra Arctic Cloud Solutions vil sikre en trygg reise for din bedrift, hvor alle jobber mot samme mål.

– Ved å forankre dette i ledelsen og nedover, sikrer man en stabilitet og kan samtidig effektivisere driften og levere høyere kvalitet, sier Grøtvedt.

For høyere sikkerhet, mer stabilitet og større fleksibilitet er blant gevinstene ved et velfungerende skykonsept, og Grøtvedt forteller at Arctic Cloud Solutions er ekstra fokusert på det førstnevnte.

– Sikkerhet er øverste prioritet hos oss, og vår kompetanse på teknologi bruker vi for å sikre kunden en sikker skyreise i fremtiden, avslutter Grøtvedt.

Med en bred erfaring fra skyarkitektur i mange forskjellige bransjer, sitter Grøtvedt på en unik kompetanse for å skreddersy optimale løsninger for din bedrift.

– Vi vet hva som fungerer for de forskjellige bransjene og tilbyr alle løsninger innen skyteknologi – tilpasset til hver enkelt kunde, sier Grøtvedt.

En samlet strategi

Arctic Cloud Solutions anbefaler blant annet at det opprettes en styringsgrupe som lager en god og samlet strategi man sammen jobber etter. Ved å benytte seg av «Cloud Center of Excellence»-løsnigen, vil organisasjonen klare å skape endringer på flere områder, som blant annet strategi, teknologi, organisasjonsstruktur, kultur og budsjettering.

– Først og fremst er det viktig å bevisstgjøre bedriften på hva man faktisk trenger å ta med seg på veien videre. Vår rolle er å veilede og å heve kompetansen på skyløsninger, og opprette de løsningene som er ønskelig og nødvendig å ta med seg i skyen, avslutter Grøtvedt.

Tekst: Arctic Cloud Solutions

Next article