Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Droner styrker samfunnssikkerheten
Teknologi

Droner styrker samfunnssikkerheten

Getty Images

Flere offentlige instanser og etater har gjennomført testprosjekter der de har testet ut hvordan de kan bruke droner, men det er få som har tatt dem i bruk i hverdagen. Et unntak er Jernbaneverket som ligger langt fremme.

– Droneteknologien er moden og er klar til å bli tatt i bruk på en rekke nye områder, blant annet til å overvåke kritisk infrastruktur. Men dessverre er det alt for mange som ikke skjønner hvordan de kan dra nytte av droner. Et hederlig unntak er Jernbaneverket, de har vært tidlig ute med å ta i bruk den nye teknologien og er nok lengst fremme blant de sivile myndighetsorganene i Norge, men de er også kanskje lengst fremme blant eiere av kritisk infrastruktur i hele Europa, sier Knut Roar Wiig som er daglig leder i droneselskapet Nordic Unmanned.

For å styrke beredskapen og forbedre inspeksjonene av jernbanenettet i Norge har Jernbaneverket inngått rammeavtaler med tre ulike selskaper. Nordic Unmanned vant fire slike kontrakter.

– Det er snakk om beredskapsavtaler der Jernbaneverket skal benytte droner dersom det oppstår hendelser på jernbanenettet. Hvis det er en kjøreledning som har falt ned, om det har gått et jordras, eller kanskje et snøskred er det mange ganger en stor fordel å få live oversiktsbilder fra luften for å samle inn den informasjonen de trenger for å avhjelpe hendelsen, forteller Wiig.Den typen drone som benyttes for å avhjelpe Jernbaneverkets behov har en rekkevidde på 15 kilometer og vil også bli brukt til rene inspeksjoner på jernbanenettet. Målet er å unngå hendelser ved å samle inn og analysere bedre data tidligere og raskere enn det man kunne før.

– Dette er den største sivile infrastrukturkontrakten for droneinspeksjon som noen gang er tildelt, ikke bare i Norge, men også i Norden og sannsynligvis også i Europa, fortsetter Wiig.

Droner til bruk i søk og redning

Ved redningsoperasjoner og for eksempel ved leteaksjoner er også droneteknologien god å ha:

Da er droner veldig anvendbare, og vi vil kunne finne folk som har gått seg bort i terrenget mye raskere enn det vi ofte klarer i dag. Hvis deler av redningsoppdraget dreier seg om søk, så kan denne delen av oppdraget gjøres på et mye tidligere tidspunkt hvis det settes inn droner. Om det er lokale ressurser som politiet eller Røde Kors om skal søke, så vil de kunne starte selve redningen veldig mye tidligere og mer målrettet, sier han.

– Hvis man først finner ut hvor personen det søkes etter befinner seg ved hjelp av drone, så kan redningsmannskapene bruke energien sin på selve redningen istedenfor å slite seg ut under søket.

En rekke nye bruksområder

Sannsynligvis er det et stort marked og mange samfunnsområder der droner med fordel kan benyttes.

– Kraftnettet er et eksempel der vi kan komme raskt til med drone hvis det har oppstått feil. Da kan man også sette inn den riktige innsatsen for å rette feilen tidligere. Det blir også lettere å ta korrekte beslutninger fordi beslutningsgrunnlaget blir mye bedre. Også på mange områder der det brukes bemannet luftfart i dag, er det naturlig å tenke seg at droner kan gjøre jobben i stedet, for eksempel til overvåking i forbindelse med skogbranner.

– Fremtiden for droneindustrien ser lys ut og tiden er moden for at droner tas i bruk i langt større grad enn i dag. Vi ser også et skifte der det er stor politisk vilje til å legge til rette for industriell bruk av droner, og det er bra, avslutter Wiig.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article