Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Blålysetatenes øyne i luften
Teknologi

Blålysetatenes øyne i luften

Foto: GRIFF AVIATION

I løpet av de siste fem årene har droner gått fra å være morsomme leketøy til å bli nyttige verktøy innen en rekke ulike bransjer. Innen beredskapssektoren blir også droner stadig mer brukt.

– Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap spiller droner en stadig viktigere og mer sentral rolle når ulike oppdrag skal utføres. I mange operasjoner er det viktig at alle de impliserte partene har den samme situasjonsforståelse. Det kan droner bidra til. Ta for eksempel en situasjon hvor det er flom. Da kan man ved hjelp av droner skaffe en tidlig oversikt over hvilke områder som er rammet og alle får det samme, oppdaterte kartgrunnlaget. Et slikt grunnlag gjør det mulig å bestemme hvor redningsmannskapene kan ta seg inn i området på forsvarlig vis. Det finnes også intelligent teknologi som kan analysere bilder i sanntid, da kan man ved hjelp av termiske kameraer finne personer på en enkel måte. Droner kan gjøre det enklere å sette inn redningsinnsatsen der det er størst behov for å hjelpe først. Derfor kan droner bidra til at redningsarbeidet skjer mer effektivt og bedre enn noen gang tidligere, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Rimeligere, bedre og mer akseptert

Siden teknologien både har blitt rimeligere, mer tilgjengelig og langt enklere å betjene enn før, samt at samfunnets aksept for å bruke droner har blitt bedre gjør at vi helt sikkert vil se en fortsatt vekst i bruken av droner.

– Vi gjennomførte en undersøkelse i fjor, der viste det seg at så mange som 98 prosent av de spurte syns det var greit at det brukes droner til samfunnsnyttige formål, for eksempel hvis noen har gått seg vill i fjellet.

– Det er en god utvikling, fortsetter han.

Ikke om, men hvordan

Brannvesenet, politiet og en rekke andre offentlige etater har sett nytten av droner, tatt dem i bruk og har dem med som en del av sin beredskapsplanlegging:

– Spørsmålet er ikke lenger om disse etatene skal ta i bruk droner, men om hvordan de kan bruke dem. Noen utdanner egne operatører så de kan fly selv, mens andre er mer opptatt av hvilke data de kan få fra droner og lar andre operere dem for seg. I dag finnes det mer enn 230.000 droner og 6.000 registrerte droneoperatører i Norge, forklarer Martinsen.

Utviklingen fortsetter

– Jeg tror vi bare har sett starten på bruksområder for droner. Litt frem i tid tror jeg helt sikkert at man vil kunne frakte inn nødvendig utstyr og forsyninger med droner i forbindelse med redningsaksjoner. Allerede i dag har vi mulighet til å etablere GSM-nett fra droner, noe som kan være aktuelt hvis for eksempel en telesentral har blitt satt ut av spill på grunn av brann. Autonome systemer vil helt sikkert også bli mer utbredt, men det som er viktig nå er at beredskapsorganisasjonene tar med droner inn i planene sine. De må legge en strategi for hvordan droner kan benyttes og øve på hvordan de kan brukes i gitte situasjoner. Det er for sent å begynne å tenke på dette når en nødsituasjon oppstår, avslutter Martinsen.

Av Tom Backe, 

Next article